•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

12 Sonaten für Blockflöte (Querflöte, Violine) und Basso continuo, Band 3
Veracini Francesco Maria

Ok³adka: Veracini Francesco Maria, 12 Sonaten für Blockflöte (Querflöte, Violine) und Basso continuo, Band 3

cena 111,95 z³.


nuty.pl

Veracini Francesco Maria
12 Sonaten für Blockflöte (Querflöte, Violine) und Basso continuo, Band 3

polski 12 Sonat op. 1 na flet prosty (lub flet poprzeczny lub skrzypce) i basso continuo, z. 3
niemiecki 12 Sonaten für Blockflöte (Querflöte, Violine) und Basso continuo, Band 3


Ilo¶æ stron:24 + 2x8
Format:230 x 305
Opracowanie na:flet prosty lub poprzeczny lub skrzypce i basso continuo
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Wiolonczela (1) lub Viola da gamba
Klawesyn (1) lub Fortepian lub Organy
Flet prosty sopranowy (1) lub Flet lub Skrzypce
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: niemiecka
Stopieñ trudno¶ci:4 w skali od 0 do 10
Stopieñ trudno¶ci akompanamentu:4 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶æ:dostawa w ci±gu 30 dni
Autorzy:Edytor: Kolneder Walter
Zawarto¶æ:

Zajrzyj do ¶rodka. Oto kilka stron z publikacji:

Kliknij, aby powiêkszyæKliknij, aby powiêkszyæKliknij, aby powiêkszyæ

Kod produktu:NPL076684
Produkty podobne:Veracini Francesco Maria - 12 Sonaten für Blockflöte (Querflöte, Violine) und Basso continuo, Band 4
Veracini Francesco Maria - 12 Sonaten Op. 1 für Blockflöte (Querflöte, Violine) und Basso continuo, Band 2

Zeszyt 3 zbioru dwunastu Sonat z opusu 1 Francesca Marii Veraciniego, jednego z kompozytorów okresu baroku, w opracowaniu na flet prosty (lub poprzeczny lub skrzypce) i klawesyn (fortepian lub organy). Publikacja zawiera dodatkowo partiê wiolonczeli (zdwojenie basso continuo). Veracini najbardziej utkwi³ potomnym w pamiêci za spraw± zestawu sonat, jakie po sobie pozostawi³. Oprócz tego pisa³ opery, oratoria, koncerty skrzypcowe.


Lista utworów:
Sonata B-dur op. 1 nr 7
Sonata F-dur op. 1 nr 8
Sonata d-moll op. 1 nr 9

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2020 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland