•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Sérénade Mélancolique for Violin and Piano, Op. 26
Czajkowski Piotr

Ok³adka: Czajkowski Piotr, Sérénade Mélancolique for Violin and Piano, Op. 26

cena 50,95 z³.


nuty.pl

Czajkowski Piotr
Sérénade Mélancolique for Violin and Piano, Op. 26

polski Sérénade Mélancolique na skrzypce i fortepian, op. 26
angielski Sérénade Mélancolique for Violin and Piano, Op. 26
niemiecki Sérénade mélancolique für Violine und Klavier, Op. 26


Ilo¶æ stron:12 + 4
Format:230 x 305
Opracowanie na:skrzypce i fortepian
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Skrzypce (1)
Fortepian (1)
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: niemiecka
Stopieñ trudno¶ci:4 w skali od 0 do 10
Stopieñ trudno¶ci akompanamentu:4 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶æ:w magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Autorzy:Autor wyci±gu fortepianowego: Herrmann Carl
Zawarto¶æ:

Zajrzyj do ¶rodka. Oto kilka stron z publikacji:

Kliknij, aby powiêkszyæ

Kod produktu:NPL067528

"Sérénade mélancolique" op. 26 Piotr Czajkowski ukoñczy³ w 1875 roku. Jest to krótki, efektowny utwór, który cechuje siê typowo romantycznym emocjonalizmem. W oryginale kompozycja ta zosta³a skomponowana na skrzypce z orkiestr±. Niniejsze wydanie zawiera partiê skrzypiec oraz wyci±g fortepianowy partii orkiestry.


Lista utworów:
Sérénade Mélancolique for Violin and Piano op. 26 (Czajkowski Piotr)

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland