•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

pokaż koszyk
Pomoc  Podręczniki  Utwory okolicznościowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na głosy solowe i chóry  Śpiewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Książki  Nuty na orkiestrę  Nuty na zespoły kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Muzykolog wobec dzieła muzycznego

Okładka: , Muzykolog wobec dzieła muzycznego

cena 28,45 zł.


nuty.pl

Muzykolog wobec dzieła muzycznego

Ilość stron:491
Format:173 x 244
Dostępność:dostawa w ciągu 30 dni
Kod produktu:NPL059871

Prace zgromadzone w niniejszej księdze jubileuszowej, których autorzy prezentują różnorodne humanistyczne, historyczno-muzyczne postawy badawcze muzykologów wobec dzieła muzycznego ujmowanego w perspektywie źródłowej, biograficznej, analityczno-teoretycznej, techniczno-stylistycznej, teoretyczno-estetycznej i kulturowej niech będą darem serca i umysłu dla Wielce Szacownej Jubilatki, Drogiej Doktor Elżbiety Dziębowskiej. [Fragment wstępu książki] Artykuły zgromadzone w księdze jubileuszowej ujęte są się w pięć działów: (1) Źródła i dokumenty, (2) Kompozytor - biografia, osobowość i droga twórcza, (3) Styl i technika kompozytorska, (4) Recepcja, (5) Teoria, estetyka i metodologia. Publikację uzupełnia biogram Elżbiety Dziębowskiej, bibliografia jej prac oraz indeks prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Jubilatki.


Spis treści:
Tabula gratulatoria
Małgorzata Woźna-Stankiewicz Doktor Elżbieta Dziębowska
Bibliografia prac Doktor Elżbiety Dziębowskiej oprac. Lilianna Kulig
Prace magisterskie napisane pod kierunkiem Doktor Elżbiety Dziębowskiej w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ
ŹRÓDŁA I DOKUMENTY
Katarzyna Morawska Rękopis 3910 z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie jako źródło do teorii muzyki w Polsce z XV–XVI wieku
Piotr Poźniak Jan Dziki, lutenista gdański
Barbara Chmara-Żaczkiewicz Niektóre źródła wiedeń skie do biografii Jana Baptysty Kleczyńskiego
Zofia Chechliń ska Kultura muzyczna Warszawy a kształtowanie się indywidualności kompozytorskiej Chopina
Małgorzata Perkowska-Waszek O jeń cach Kozielska i Starobielska w korespondencji ze zbiorów Ośrodka Paderewskiego
Mariusz Kulczykowski Studenci muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1911/1912–1950/1951
KOMPOZYTOR — BIOGRAFIA, OSOBOWOŚĆ I DROGA TWÓRCZA
Barbara Krzemień -Kołpanowicz Rola Emanuela Aloisa Förstera w edukacji muzycznej Ludwiga van Beethovena
Andrzej Sitarz Feliks Janiewicz a festiwale muzyczne w Edynburgu w pierwszej połowie XIX wieku
Danuta Idaszak Muzyczna działalnośĆ Seweryna Kortowicza w XIXwiecznym Gnieźnie
Renata Suchowiejko Metoda nauczania Césara Francka
Maria Manturzewska Osobowościowe i środowiskowo-biograficzneuwarunkowania i przeszkody rozwoju artystyczno-zawodowego i działalności twórczej Mieczysława Karłowicza
Jerzy Stankiewicz Konstanty Regamey — nie utracona polskość
Alicja Helman Ekscentryczne biografie Kena Russella
STYL I TECHNIKA KOMPOZYTORSKA
Zofia Dobrzań ska-Fabiań ska V księga madrygałów Claudia Monteverdiego. Przełom stylistyczny i kontynuacja tradycji renesansowych
Maciej Negrey Franciszek Mirecki — „Symfonia c-moll” (1855). Zagadnienie realizacji formy sonatowej w 1. części cyklu
Teresa Malecka Muzyczne obrazy wolności w operach Rimskiego-Korsakowa
Zofia Helman Zasada cykliczności w „Pięciu poematach Charles’a Baudelaire’a” Klaudiusza Debussy’ego
Danuta Jasiń ska Z zagadnień neoklasycyzmu w muzyce
Jadwiga Paja-Stach O stylu muzycznym Willema Pijpera (1894–1947)
Małgorzata Woźna-Stankiewicz Messiaenowska technika permutacji rytmicznych
Joanna Miklaszewska „The Cave” Steve’a Reicha i Beryl Korot — opera czy dokument muzyczny?
RECEPCJA
Jerzy Morawski „Sursum corda” — prezentacja jednego motywu
Mieczysław Tomaszewski Szekspirowski wątek o kochankach z Werony w interpretacjach romantycznych
Irena Poniatowska Z problemów recepcji Schuberta w Polsce do początku XX wieku
Marek Brzeźniak Wykonawcy lwowskiej „Aidy”
Tadeusz Przybylski Z dziejów wykonań muzyki Mieczysława Karłowicza w Krakowie w I połowie XX wieku
Bożena Weber Stanisław i Anna Oświecimowie czyli polski mit niezwykłej miłości
Stanisław Będkowski Technika dodekafoniczna w polskim piśmiennictwie muzycznym do roku 1939
TEORIA, ESTETYKA I METODOLOGIA
Anna Czekanowska Akt wykonania muzycznego a tożsamość etniczna
Zygmunt M. Szweykowski „Salmi concertati” Gieronimo Giacobbiego w świetle przedmowy autora. Z problemów włoskiej praktyki wykonawczej
Alicja Jarzębska Dzieło muzyczne jako jedność w wielości: koncepcje filozoficzno-teoretyczne a badania psychologii poznawczej
Michał Bristiger Dziewiętnastowieczne aspekty myśli muzycznej Antona Weberna i Edgara Varese’a
Krzysztof Meyer Czy droga okazała się ślepym zaułkiem?
Bohdan Pociej Czysta struktura a mowa dźwięków — uwagi na temat pewnej rewolucji w estetyce muzycznej dzisiaj

Zdjęcia niektórych produktów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.


Strona główna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Łużycka 28a, 51-111 Wrocław
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wrocław, Poland