•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

pokaż koszyk
Pomoc  Podręczniki  Utwory okolicznościowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na głosy solowe i chóry  Śpiewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Książki  Nuty na orkiestrę  Nuty na zespoły kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Afetti Musicilogici
Poźniak Piotr red.

Okładka: Poźniak Piotr red., Afetti Musicilogici

cena 36,85 zł.


nuty.pl

Poźniak Piotr red.
Afetti Musicilogici

Ilość stron:548
Format:172 x 240
Wersja językowa:polska, angielska, włoska
Dostępność:dostawa w ciągu 30 dni
Kod produktu:NPL056609

Jest to księga pamiątkowa z afektem ofiarowania profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznicę urodzin.


Spis treści:
Tabula gratulatoria
Jubilat (p.p.)
Professor Zygmunt Marian Szweykowski (p.p.)
Zygmunt M. Szweykowski - bibliografia prac publikowanych do 1998 roku
Prace napisane pod kierunkiem Zygmunta M. Szweykowskiego
Renesans - The Renaissance
Ryszard Wieczorek, Missa anonyma I - śląska msza parodia?
Ryszard Wieczorek, Missa anonyma Eine schlesische Parodiemesse? (Zusammenfassung)
Don Harrán, Praising Music via Poetry: The Poetic Encomium
Don Harrán, Wysławianie poezji - pochwałą muzyki ( Streszczenie )
Elżbieta Witkowska - Zaremba, Marcina Kromera "Pochwała muzyki"
Elżbieta Witkowska - Zaremba, The 'Praise of Music' by Marcin Kromer
Jakub Kubieniec, Jerzy Liban i hebrajskie lamentacje
Jakub Kubieniec, Jerzy Liban and the Hebrew Lamentations
Bojan Bujic, 'Vero modo del compore': Rore's Reading of Della Casa's 'O sonno'
Bojan Bujic, 'Vero modo del compore': Sonet odczytany przez Cipriana de Rore (Streszczenie)
Tomasz Czepiel, The Missa Paschalis of Marcin Leopolita: The Re-discovery of the Bassus Part
Tomasz M.Czepiel, "Missa paschalis" Leopolity i ponownie odnaleziona kopia jej głosu basowego (Streszczenie)
Elżbieta Zwolińska, Jasińczyc-Jasiuczyc-Jazwicz. W sprawie nazwiska Jurka Kleryki, kapelmistrza Zygmunta Augusta
Elżbieta Zwolińska, Jasińczyc-Jasiuczyc-Jazwicz: A Note on the Name of Jurek, Clerk, Chapelmaster to Sigismundus Augustus (Summary)
Katarzyna Morawska,"Ich stund an einem Morgen" w tabulaturze Jana Fischera
Katarzyna Morawska,"Ich stund an einem Morgen" in the Tablature of Jan Fischer of Morąg (Summary)
Piotr Poźniak, Nie znamy Diomedesa Catona
Piotr Poźniak, There is no Known Motet by Diomedes Cato (Summary)
Barok - The Baroque
Maurizio Padoan, "Col rimbombo della musica e con indicibil divotione e numero d'uomini": La Settimana Santa nel Nord Italia nel primo Barocco
Maurizio Padoan,"Przy grzmiącej muzyce i niewysłowionej pobożności tłumu". Obchody Wielkiego Tygodnia w północnych Włoszech we wczesnym baroku (Streszczenie)
Aleksandra Patalas, Utwory concertato w twórczości G.F.Aneria
Aleksandra Patalas, Concertato Compositions by G.F.Anerio (Summary)
Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Etos tonacji modalnych w twórczości Claudia Monteverdiego
Zofia Dobrzańska-Fabiańska, The Etos of Made in the Work of Monteverdi (Summary)
Paolo Fabbri, Aleotti teorico musicale
Paolo Fabbri, Aleotti jako teoretyk muzyki (streszczenie)
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Monodia w polichóralności. Proza"Victimae paschali laudes" w realizacji Marcina Mielczewskiego
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Monody in Polychorality: The Prose Text "Victimae Paschali Laudes' in a Composition by Marcin Mielczewski (Summary)
Remigiusz Pośpiech, Canzony Marcina Mielczewskiego w aspekcie idiomu skrzypcowego
Remigiusz Pośpiech, The Violin Idiom in the Canzoni of M.Mielczewski (Summary)
Piotr Wilk, Wielodźwięki w repertuarze skrzypcowym XVII wieku
Piotr Wilk, Multistops in 17th-Century Violin Repertoire (Summary)
Jurate Trilupaitiene, Rękopis Sapiehów - obbraz muzyki barokowej w środowisku wileńskich berdynardynów w XVII wieku
Jurate Trilupaitiene, The Sapieha Manuscript:A Portrait of the Baroque Music Performed in the 17th-Century Vilnian Circles of the Observantine Franciscan Order (Summary)
Jerzy Morawski, Cantus vilnensis
Jerzy Morawski, Vilnensis (Summary)
Piotr Poźniak, "Tubae ferales"- dialogo na głos solo?
Piotr Poźniak, "Tubae Ferales":A dialogo for a Solo Voice"(Summary)
Violetta Przerębska, Mutacje stylistyczne i ich konsekwencje formalne w polskich XVIII wiecznych opracowaniach Cantinum Beatae Mariae Virginis
Violetta Przerębska , Stylistic Mutations and Their Formal Consequences in 18th - Cenruty Settings of the Cantinum Beatae Mariae Virginis (Summary)
Piotr Rostwo - Suski, Zapożyczenia z "Te Deum" F.A. Uria w twórczości Händla
Piotr Rostwo - Suski, Borrowings from F.A. Urio's "Te Deum" in the Work of Händel (Summary)
Tomasz Jasiński, Słowo polifonią doskonałą wypowiedziane:"Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen".O Bachu "aksjologicznym"
Tomasz Jasiński,"Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen". Klangrede udn Symbolik in der Matthäus-Passion, J.S. Bachs (Zusammenfassung)
Klasycyzm-The Classic Era
Irena Poniatowska, Mozart i masoneria w świetle nowych badań
Irena Poniatowska Mozart and the Freemasons in the Light of Recent Research (Summary)
Danuta Idaszak , Wojciech Dankowski - dokumentacja biograficzna
Danuta Idaszak, Wojciech Dankowski - A Biographical Record (Summary)
Andrzej Sitarz, Poranne koncerty muzyki instrumentalnej Feliksa Janiewicza
Andrzej Sitarz, Feliks Janiewicz's Morning Concerts of Instrumental Music (Summary)
Raoul Meloncelli, Gioacchimo Rossini - "Il Viaggio a Reims ossia l"Albergo del Giglio d'oro". Storia d'uncapolavoro ritrovato
Raoul Meloncelli, "Il Viaggio a Reims". Odnalezione arcydzielo Rossiniego (streszczenie)
Chopin
Jim Samson, The Birth of the Work from the Spirit of Performance
Jim Samson, Narodziny dzieła z ducha wykonawstwa ( Streszczenie)
Danuta Jasińska, Problem filiacji stylistycznych w chopinologii
Danuta Jasińska, Stylistic Associations in Chopin Studies (Summary)
Zofia Chechlińska, Autografy Walców op. 69 nr 1 i op. 70 nr 2 Chopina. Analogie i róznice
Zofia Chechlińska, The Autographs of the Waltzes Op. 69 No 1 and Op. 70 No 2 by Chopin (Summary)
Na przełomie wieków - At the turn of the Century
Tadeusz Przybylski, Z dziejów prób odnowy muzyki kościelnej w Krakowie w II połowie XIX wieku
Tadeusz Przybylski, Episodes from the History of 19th- Century Endeavours to Revive Church Music in Cracow (Summary)
Renata Suchowiejko, "Złoty wiek" francuskiej muzyki kameralnej: 1870 - 1914
Renata Suchowiejko, "The Golden Age' of French Chamber Music, 1870 - 1914 (Summary)
Mieczysław Tomaszewski, Struktura, topika i ekspresja pieśni Mieczysława Karłowicza
Mieczysław Tomaszewski, Structure, Tropics, and Expression of the Songs of Mieczysław Korłowicz (Summary)
Jan Stęszewski, Przyczynek do wiedzy o Bartłomieju Obrochcie. Przy okazji rzecz o przyjaźniach, górach, muzyce i muzykach oraz muzykologach i ich kompotencyjnych podziałach
Jan Stęszewski, Bbeitrag zum Wissen über Bartłomiej Obrochta. Zugleich über Freundschaften, Berge, Musik und Musikwissenschaftler und deren KompetenzAbgrenzungen (Zusammenfassung)
Muzyka, Muzykologia i Antropologia muzyki w XX wieku
Karol Mrowiec, Recepcja obcych melodii pieśni maryjnych w polskich śpiewnikach kościelnych XIX i XX wieku
Karol Mrowiec, The Reception of Foreign Hymn Tunes to the Virgin Mary in 19th - and 20th - Century Polish Hymn-Books (Summary)
Bolesław Bartkowski, Z badań hymnologicznych w Polsce
Bolesław BArtkowski, Some Remarks on Hymnological Studies in Poland (Summary)
Kornel Michałowski, Z tradycji muzykologii w Poznaniu
Kornel Michałowski, Some Aspects of the Traditions of Musicological Studies in Poznań(Summary)
Robert Anderson, Toward a Flawless Work
Robert Anderson, Wokół dzieła bez skazy (streszczenie)
Wojciech M. MarchwicaThe Virtuositi and Aesthetic Beliefs of Wanda Landowska
Wojciech M. Marchwica, Wirtuozowstwo i poglądy estetyczne W.Landowskiej (Streszczenie)
Maciej Gołąb,"Sechs Stücke für Orchester" op. 6 Antona Weberna, Arnolda Schönberga podręczny egzemplarz pierwodruku berlińskiego (1913)
Maciej Gołąb, Anton Webern's 'Sechs Stücke für Orchester" op.6: Arnold Schönberg's Working Copy of the Berlin First Edition (1913)(Summary)
Alicja Jarzębska, Ars contrapuncti Igora Strawińskiego
Alicja Jarzębska, Stravinsky's Ars Contrapuncti (Summary)
Małgorzata Woźna - Stankiewicz, Synteza rytmiczna Oliviera Messiaena
Małgorzata Woźna - Stankiewicz, Olivier Messiaen's Rhytmic Synthesis (Summary)
Zofia Helman, Schönberg jako teoretyk harmonii. Uwagi o strukturalnych funkcjach harmonii
Zofia Helman, Schönberg the Theoretician of Harnony. NOtes on 'Structural Functions' of Harmony (Summary)
Jadwiga Paja - Stach, "Rappresentazione et esercizio" di Domenico Guaccero. Una simbiosi fra la tradizione e lo sperimentalismo
Jadwiga Paja - Stach, "Rappresentazione et esercizio" Domenico Guaccero. Symbioza tradycji i nowatorstwa (Streszczenie)
Anna Czekanowska, W poszukiwaniu tożsamości źródła. Dyskurs muzyczny czy komentarz na jego temat (uwagi etnomuzykologa)
Anna Czekanowska, Towards the Identity of Sources. Music Discourse or Comments abaut Its Nature ( the Remarks of Ethnomusicologist)(Summary)
Indeks osób

Zdjęcia niektórych produktów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.


Strona główna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Łużycka 28a, 51-111 Wrocław
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wrocław, Poland