•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

pokaż koszyk
Pomoc  Podręczniki  Utwory okolicznościowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na głosy solowe i chóry  Śpiewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Książki  Nuty na orkiestrę  Nuty na zespoły kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Pogadanki o muzyce z.1
Muchenberg Bohdan

Okładka: Muchenberg Bohdan, Pogadanki o muzyce z.1

cena 39,95 zł.


nuty.pl

Muchenberg Bohdan
Pogadanki o muzyce z.1

Ilość stron:260
Format:165 x 240
Wersja językowa:polska
Dostępność:dostawa w ciągu 30 dni
Kod produktu:NPL001581

"Pogadanki o muzyce" to dwuczęściowy podręcznik dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. Zawiera podstawowe wiadomości z różnych gałęzi wiedzy muzycznej takich jak: folklor, formy, instrumentoznawstwo oraz główne etapy rozwoju historii muzyki.


Spis treści:
Od Autora
Muzyka ludowa a twórczość kompozytora
Muzyka ludowa i jej związek z życiem ludu
Muzyka przejawem życia ludu
Tradycje muzyki ludowej
Warianty melodii ludowych
Tematyka pieśni ludowych
Formy zachowania i rozpowszechniania muzyki ludowej
Pytania i ćwiczenia do rozdziału I
Dawne pieśni ludowe
Tonalność
Skale trzy-, cztero-, pięciodźwiękowe
Skale średniowieczne
Skale durowe i molowe
Odrębność tonalna pieśni ludowych
Polscy zbieracze ludowej twórczości muzycznej
Folklor
Dzieło Oskara Kolberga
Inni zbieracze folkloru
Współczesne badania folkloru
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 2 i 3
Ludowe instrumenty muzyczne
Instrumenty prymitywne
Skrzypce ludowe i ich odmiany
Dudy
Kozioł
Kapele ludowe
Instrumenty kapel ludowych
Sposoby gry
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 4 i 5
Cechy polskich pieśni ludowych
Melodia i rytm odbiciem regionu
Jednogłosowość pieśni ludowych
Linia melodyczna. Tempo
Takt pieśni ludowych
Rytmy tańców ludowych w pieśniach
Odmiany pieśni ludowych
Wlielogłosowość pieśni Podhala
Polskie tańce ludowe
Związek tańców z obrzędami i zabawami
Polskie tańce narodowe
Tańce pochodzenia obcego
Tańce naśladowcze ( rzemieślnicze )
Tańce regionalne ( charakterystyczne )
Tańce zabawowe, towarzyskie i widowiskowe
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 6 i 7
Tańce użytkowe a stylizowane
Tempo i rytm tańców użytkowych
Cechy tańców stylizowanych
Stylizacja muzyki ludowej
Styl muzyczny kompozytora
Cechy muzyki ludowej w "Mazurkach" Chopina
Stylizacja muzyki ludowej
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 8 i 9
Okresowa budowa melodii
Logika w konstrukcji utworu muzycznego
Zdania muzyczne tworzą okres
Frazy, zdania i okresy muzyczne
Motyw: taktowy, cząstkowy, właściwy
Pytania i ćwiczenia do rozdziału 10
Dwu i trzyczęsciowa forma utworu muzycznego
Budowa dzieła muzycznego
Złożona forma dwu i trzyczęściowa
Budowa okresowa tańców stylizowanych
Budowa okresowa pieśni i liryki instrumentalnej
Pytania i ćwiczenia do rozdziału 11
Wariacje
Temat wariacji
Wariacje. Opracowania wariacyjne
Technika wariacyjna
Pytania i ćwiczenia do rozdziału 12
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 1 - 12
Powtórka zagadnień z cyklu " Muzyka ludowa a twórczość kompozytora"
Muzyka dawna
Wielogłosowość oraz jej powstanie i rozwój
Chór jedno- i wielogłosowy
Jednogłosowa muzyka dawna
Średniowieczna muzyka wielogłosowa. Kontrapunkt, imitacja, kanon
Polifonia wokalna a cappella XV i XVI w
Twórcy polifonii wokalnej
Polifonia a homofonia
Polifonia instrumentalna
Powstanie muzyki homofonicznej
Pierwsze opery włoskie XVII w
Twórcy opery francuskiej. Balet
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 1-2
Fuga, preludium, inwencja
Zasady budowy fugi
Przeprowadzenia i łączniki w fudze
Pierwsze i ostatnie przeprowadzenie w fudze
Fugi J.S.Bacha
Preludia J.S.Bacha
Inwencje J.S, Bacha
Pytania i ćwiczenia do rozdziału 3
Organy, lutnia, klawesyn
Budowa organów
Historia organów
Lutnia, jej historia i budowa
Instrumenty lutniowe XVII i XVIII w .Instrumenty klawiszowe
Dawne tańce
Stylizacja dawnych tańców ludowych
Tańce baletów dworskich. Suita
Tańce pochodzenia francuskiego
Tańce pochodzenia hiszpańskiego
Tańce niemieckie, angielskie, włoskie i inne
Budowa dawnych tańców
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 4 - 5
Suita
Podstawowe tańce suity
Nietaneczne części suity
Suity J.S, Bacha
Zakończenie suit
Suity kompozytorów francuskich
Dawne sonaty
Sonata kameralna i kościelna
Sonaty triowe i solowe
Nnajwybitniwjsi twórcy sonat skrzypcowych
Sonaty klawesynowe
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 6 - 7
Orkiestra mistrzów muzyki dawnej
Kapele: rybałtowska i dworska
Orkiestra opery XVIII w
Instrumenty smyczkowe
Instrumenty dęte drewniane
Instrumenty dęte blaszane
Dawny koncert instrumentalny
Budowa koncertu solowego
Twórcy koncertu instrumentalnego XVIII w
Concerti grossi i ich twórcy
Soliści concerti grossi
Dalsze dzieje koncertu
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 8 - 9
Młodość Jana Sebastiana Bacha
Muzyczna rodzina Bachów
Lata nauki
Rozwijanie umiejętności muzycznych
Organista z Arnstadt. Początki twórczości
Weimar - Köthen
Twórczośc kościelna i świecka w Weimarze
Świecka twórczość instrumentalna w Köthen
Lipsk - ostatnie lata twórczości Bacha
Działalność kantora lipskiego, kompozycje świeckie
Kompozycje dla Kościoła protestanckiego
Kompozycje dla Kościoła Katolickiego
Kompozycje fortepianowe
Dar dla Fryderyka II
Ostatnie dzieło Bacha
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 10 -12
Jerzy Fryderyk Haendel
Studia muzyczne i ogólne
Działalność w Hamburgu
Wyjazd do Włoch
Haendel zamieszkuje w Anglii
Nawiązanie do form muzyki angielskiej
Opery, oratoria, koncerty organowe
Concerti grossi i inne kompozycje instrumentalne
Charakterystyka trórczości
Pytania i ćwiczenia do rozdziału 13
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 1 - 13 . Powtórka zagadnień z cyklu "Muzyka dawna"
Muzyka klasyków wiedeńskich
Klasycy wiedeńscy - tło okresu
Ośrodki muzyczne XVIII w. Wiedeń
Wybitni kompozytorzy XVIII w.
Ogólna charakterystyka form muzyki klasyków wiedeńskich
Homofoniczna twórczość synów Bacha. Styl galant
Poprzednicy klasyków wiedeńskich
Budowa sonaty klasycznej
Symfonia i koncert klasyczny
Muzyka kameralna
Utwory o charakterze rozrywkowym
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 1 - 2
Józef Haydn
Dzieciństwo. Początki kariery muzyka
Eisenstadt. Pierwszy okres twórczości
Charakter twórczości drugiego okresu
Twórczość w Wiedniu
Twórczość Haydna i jej charakterystyka
Pytania i ćwiczenia do rozdziału 3
Forma allegra sonatowego
Zasady budowy allegra sonatowego
Budowa ekspozycji
Przetworzenie
Repryza
Schemat allegra sonatowego i jego zastosowanie
Pytania i ćwiczenia do rozdziału 4
Inne części sonaty
I część sonaty
Allegro sonatowe
Charakter i budowa II części
Ostatnia część sonaty
Rondo
Francuskie pochodzenie ronda
Cechy refrenu
Charakter kupletów
Budowa ronda
Rondo sonatowe
Rondo jako utwór samodzielny
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 5 - 6
Wolfgang Amadeusz Mozart
Mozart cudownym dzieckiem
Salzburg, lata nauki i pracy
Okres wiedeński
Twórczość W.A.Mozarta
Różnorodność twórczości
Trzy okresy okresy twórczości
Najwybitniejsze opery
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 7 - 8
Orkiestra symfoniczna
Nazwa i skład orkiestry klasyków wiedeńskich
Kwintet smyczkowy w orkiestrze
Instrumenty dęte
Skład małej i wielkiej orkiestry symfonicznej
Wielka orkiestra symfoniczna u Beethovena
Pytania i ćwiczenia do rozdziału 9
Instrumentalne utwory pedagogiczne
Wprawki, ćwiczenia i etiudy
Szkoły gry na instrumentach
Sonatiny
Twórcy fortepianowych sonatin, szkół i etiud
Pytania i ćwiczenia do rozdziału 10
Ludwig van Beethoven
Dzieciństwo Beethovena
Pierwsze sukcesy artystyczne w Bonn
Wyjazd do Wiednia. Sukcesy
Tragedia życiowa. Trudności materialne
Ostatnie lata życia
Pytania i ćwiczenia do rozdziału 11
Twórczość L.v. Beethovena
Dzieła symfoniczne i koncerty
Kompozycje fortepianowe i kameralne
Utwory wokalne i wokalno instrumentalne
Trzy okresy twórczości i ich charakterystyka
Cechy romantyzmu u Beethovena
Pytania i ćwiczenia do rozdziału 12
Pytania i ćwiczenia do rozdziałów 1 - 12. Powtórka zagadnień z cyklu "Muzyka klasyków wiedeńskich"
Dodatek
Analizy wybranych arcydzieł Bacha, Haendla, Haydna, Mozarta i Beethovena
Suity orkiestrowe Bacha
III Suita orkiestrowa D -dur Bacha
Koncerty brandenburskie Bacha
IV Koncert brandenburski G-surBacha
V Koncert brandenburski D-dur Bacha
Koncerty solowe Bacha
Koncert skrzypcowy a-moll Bacha
Koncert fortepianowy d-moll Bacha
Podwójne i potrójne koncerty Bacha
Koncert d-moll na dwoje skrzypiec i orkiestrę Bacha
Koncert c-moll na dwa fortepiany i orkiestrę Bacha
Concerti grossi Haendla
Concerto grosso g - moll op.6 nr 6 Haendla
Koncerty organowe Haendla
Koncert organowy F-dur op. 4 nr 4 Haendla
Koncert organowy ( harfowy ) B - dur op. 4 nr 6 Haendla
Symfonie Haydna
Symfonia G-dur nr 88 Haydna
Symfonia G-dur, Z uderzeniem w kocioł, Haydna
Symfonia Es-dur, Z werblem na kotłach, Haydna
Symfonia D-dur nr 104 Haydna
Koncerty solowe Haydna
Koncert fortepianowy D-dur Haydna
Koncert Es - dur na trąbkę Haydna
Symfonie Mozarta
Symfonia Es - dur Mozarta
Symfonia g-moll Mozarta
Symfonia C - dur Mozarta
Uwertury operowe Mozarta
Uprowadzenie z Seraju Mozarta
Wesela Figara Mozarta
Fortepianowe i skrzypcowe koncerty Mozarta
Koncert fortepianowy d-moll Mozarta
Koncert fortepianowy c-mollMozarta
Koncert skrzypcowy A -dur Mozarta
Koncerty Mozarta na instrumenty dęte
Koncert A-dur na klarnet Mozarta
Symfonie Beethovena
III Symfonia Es-dur Beethovena
V Symfonia c-moll Beethovena
Koncerty Beethovena
III Koncert fortepianowy c-moll Beethovena
Koncert skrzypcowy D-dur Beethovena
Uwertury Beethovena
Uwertura "Koriolan" Beethovena
Tablica chronologiczna kompozytorów XVIII wieku
Mapa regionów Polski wg. o. Kolberga
Mapa miejscowości, w których przebywali J.S.Bach, J.F.Haendel,J.Haydn, W.A.Mozart i L.v Beethoven
Bibliografia
Indeks

Zdjęcia niektórych produktów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.


Strona główna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Łużycka 28a, 51-111 Wrocław
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2020 Fraza s.c., Wrocław, Poland