•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

pokaż koszyk
Pomoc  Podręczniki  Utwory okolicznościowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na głosy solowe i chóry  Śpiewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Książki  Nuty na orkiestrę  Nuty na zespoły kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Historia muzyki cz. 1
Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna

Okładka: Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna, Historia muzyki cz. 1

cena 20,95 zł.


nuty.pl

Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna
Historia muzyki cz. 1

Ilość stron:344
Format:167 x 240
Wersja językowa:polska
Dostępność:dostawa w ciągu 30 dni
Kod produktu:NPL001557

"Historia muzyki" autorstwa pary wybitnych polskich muzykologów, prof. dr Józefa Chomińskiego i dr Krystyny Wilkowskiej - Chomińskiej to podręcznik przedstawiający rozwój muzyki od jej prapoczątków po czasy dzisiejsze ( tom I do XVIII w. ), widziany głównie jako ewolucja form muzycznych i technik kompozytorskich, przemian kulturowych.


Spis treści:
Od autorów
Wiedza o przeszłości
Starożytność
Archeologia i muzykologia
Mezopotamia
Znaczenie cywilizacji sumeryjskiej
Organizacja życia muzycznego, kultury religijne, formy muzyczne
Badania instrumentologiczne a procesy historyczne
Teoria, szkolenie zawodowe, hipotezy 35
Egipt
Trwałość kultury
Muzyka poprzez główne okresy historyczne
Obrzędy i święta
Rola śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca
System dźwiękowy, początki cheironomii
Grecja
Znaczenie muzyki starogreckiej
Okres pierwotny, mityczny, bohaterski
Okres archaiczny
Liryka
Okres klasyczny
Tragedia attycka
Nauka o etosie
Pitagoras
Platon i Arystoteles
Hellenizm i czasy późniejsze
Teoria
Notacja
Zróżnicowanie gatunków i zastosowanie instrumentów
Rzym
Tradycje i poglądy
Gatunki pieśni rodzimych
Ludi scenici
Wzory helleńskie
Izrael
Biblia jako źródło historyczne. Organizacyjna rola Dawida i jego nastepców
Synagoga jako ośrodek kultu religijnego. Jego formy
Alleluja i hymny
Przekazy psalmów, ich właściwości melodyczne i formalne
Chrześcijański antyk
Śpiew synagogalny a kościół pierwotny
Ideologia hellenistyczna wśród chrzescijan
Rozwój śpiewu kościelnego w liturgii wschodniej i zachodniej
Średniowiecze
Nowa koncepcja nauki i sztuki
Rozwój chorału rzymskiego
Zachwianie jedności świata chrześcijańskiego
Bizancjum
Późne badania. Panegiryczny charakter twórczości. Organizacja życia muzycznego
Księgi liturgiczne
Troparia
Poezja hymniczna
Notacja
Nowe inicjatywy w okresie Karolingów
Tropy
Sekwencje
Officja rymowane
Dramat liturgiczny
Istota gatunku
Geneza
Typy dramatu
Teoria muzyki
Znaczenie Karola Wielkiego. Alcuin. Boecjusz
Aurelian de Reomensis, Odo z St. Maur. Hucbald - Tetrachordalna struktura systemu
Notacje muzyczne
Pismo literowe
Pismo neumatyczne
Solmizacja i diastematyka
Muzyka świecka. Trubadurzy i trywerzy
Rozwój chorału, sekwencji i pieśni religijnej w Polsce
Początki wielogłosowości
Szkoła St. Martial
Zasięg oddziaływania
Organum purum i diaphonia basilica
Discantus
Santiago de Compostella
Muzyka w okresie gotyku
Dylematy metodologiczne
Szkoła Notre - Dame
Cechy podstawowe stylu. Elementy rozwiniętego organum
Clausulae. Wymiana głosów, imitacje
Strukturowanie tenoru. Hoquetus. Zapowiedź motetu
Conduktus
Ars antiqua
Pochodzenie nazwy nowego okresu. Zmiana notacji, przeobrażenia formalne, powstanie motetu
Charakter głosów, formowanie tenoru
Powstanie rytmiki menzuralnej
Zróżnicowanie formy motetowej
Przemiany tonalne
Hiszpania. Cantigas
Rozwój form poetyckich
Na przełomie epok
Formy konduktowe. Rondellus
Kanon angielski
Roman de Fauvel
Najdawniejsze zabytki muzyki wielogłosowej w Polsce
Ars nova
Świadomość przełomu
Reforma teorii menzuralnej, Cechy zewnetrzne kodeksów
Motet izorytmiczny
Contrapunktus
Zmierzch toni ecclesiastici
Liryka francuska
Ballada
Rondo
Virelai
Chace
Muzyka religijna
Udział instrumentów
Włoskie trecento
Tradycje
Przedstawiciele i formy
Stosunek do muzyki francuskiej
Madrygał
Caccia
Wzmożenie wpływów francuskich. Msze i motety
Muzyka angielska
Okres burgundzki
Między średniowieczem a renesansem
Selekcja i synteza w liryce wokalnej
Fauzbourdon
Powstanie układu CATB
Muzyka angielska
Modyfikacja konduktu. Odrodzenie modalizmu. Dunstable
Zmiana tenoru i kontratenoru
Rozwój kanonu
Cykl mszalny
Wkład Polski do rozwoju muzyki wielogłosowej w I poł. XV w.
Muzyka instrumentalna
Instrumentarium
Kodeks z Faenzy
Fundamentum organisandi
Kontrapunkt i gra organowa
Opracowania organowe
Pracambula
Renesans
Zakres pojęcia, granice chronologiczne, ośrodki syle, gatunki, formy
Nowe podstawy teoretyczne muzyki wielogłosowej
Kryzys solmizacji
Upadek stroju pitagorejskiego
Powstanie nowożytnego kontrapunktu
Wielkie inicjatywy w warunkach hegemonii muzyki Franko - Flamandzkiej
Przezwyciężenie pozostałości średniowiecza i tworzenie podstaw nowych zasad technicznych i formalnych
Johannes Ockeghem
Działalność
Twórczość
Msze
Motety i kanony
Pieśni
Pozostałości średniowiecza
Problemy modalizmu, menzuralizmu, harmonii i formy
Kompozytorzy współcześni Ockeghemowi
Rozszerzające się horyzonty artystycznego poznania
Jacob Obrecht
Niespokojne życie
Obfita twórczość i kłopoty źródłoznawcze
Wzbogacenie formy mszy
Perpektywy rozwoju mszy parodiowanej
Zróżnicowanie głosowe motetu oraz wzbogacenie językowe pieśni
Przeobrażenia modalne a fikcyjne interpretacje harmoniki
Polifonia i estetyka. Zapowiedź zmian formalnych
Eklektyzm czy wielorakość iniciatyw
Henryk Isaak
Niderlandczyk
Kariera
Konglomerat kierunków i stylów
Obiektywny obraz twórczości
Sytuacja w polskiej muzyce w II poł. XV w.
Nowa droga rozwoju w kierunku mistrzostwa kompozytorskiego
Josquin de Prés
Miejsce i znaczenie w procesie historycznym
Działalność
Twórczość
Udoskonalenie techniki i formy
Etapy rozwoju stylu indywidualnego
Msze
Motety
Pieśń. Rozkład form średniowiecznych
Kompozytorzy współcześni Josquinowi
Polifonia franko - flamandzka I poł. XVI w.
Rozbudowa systemu dźwiękowego i modalnego
Powiekszenie skali dźwiękowej, diminucje i transpozycje
Dodekachordon
Przenikanie sie modi
Ograniczenie modi
Gombert i Willaert
Integracja linearna formy przeimitowanej
Apogeum stylu niderlandzkiego
Kierunki rodzime
Italia
Pieśń i jej formy
Teksty
Budowa
Madrygał
Krzyżówka włosko - francuska z flamandzkim motetem
Nomenklatura i teksty. Forma pierwotna
Zmiana społecznego charakteru madrygału i jego formy
Francja
Chanson
Rodzaje pieśni
Pieśń onomatopeiczna
Kierunek franko - flamandzki
Hiszpania
Powstanie oryginalnej pieśni z towarzyszeniem instrumentalnym
Rodzaje piesni. Stosunek muzyki do tekstu
Faktura. Zmiana funkcji środków polifonicznych
Villancico
Sonet
Niemcy
Polska
Muzyka instrumentalna
Przebudowa instrumentarium, zmiana stroju, poszukiwanie brzmienia eufonicznego
Traktaty i tabulatury na instrumenty klawiszowe
Muzyka lutniowa
Teoria gry instrumentalnej
Repertuar muzyki instrumentalnej
Tańce
Ricercar i inne formy
Wielka synteza ( 1550 -1600 )
Przesunięcie inicjatywy artystycznej z północy na południe
Nowy stosunek do dorobku poprzedniego okresu
Charakterystyka nowego okresu
Teoria jako sublimacja syntezy
Szkoła rzymska. Styl kościelny. Sobór trydencki
Pierluigi da Palestrina
Kapela papieska jako ośrodek artystyczny
Reformy
Epizody z życia Palestriny
Chorał i twórczość mszalna
Missarum liber primus
Legenda
Deklamacja tekstu
Motety i madrygały
Współcześni i następcy Palestriny
Synteza stylów narodowych
Orlando di Lasso
Zainteresowanie muzyką rozrywkową
Realizacja renesansowej koncepcji Vicentina
Nawiazanie do tradycji niderlandzkich i weneckich
Msze, magnifikaty, utwory humorystyczne i ilustracyjne
Utwory włoskie, francuskie i niemieckie
Rozpowszecnianie sie twórczości Lassa. Tendencje integrujące w gatunkach
Współcześni kompozytorzy niderlandzcy
Perspektywy rozwoju
Plejada
Académie de poésie et de musique
Air de cour
Późny madrygał. Marenzio, Monteverdi
Elementy retoryki muzycznej
Madrygał koncertujący i dramatyczny
Szkoła wenecka
Polichóralność. Technika koncertująca. Rozwój muzyki instrumentalnej. Toccata. Ricercar - fuga. Canzona - sonata.
Udział muzyki angielskiej
Muzyka polska
Barok
Granice chronologiczne. Nomenklatura. Estetyka. Przemiany tonalne i technika kompozytorska. Dobór gatunków. Periodyzacja rozwoju
Wczesny barok 1600 ( 1580 ) - 1630 ( 1640 )
Węzłowa problematyka rozwoju
Renesansowy dramat muzyczny
Geneza i rodzaje
Nowe potrzeby wyrazowe
Sacra rappresentazione
Przedstawienia pastoralne, intermedia, feste musicali
Dramat alegoryczny
Problematyka gatunku
Forma i jej elementy
Mitologiczny dramat pastoralny
Peri i Caccini
Orfeo - Monteverdiego
Partie aryjne i recutatywne, aria concertowa
Chóry i balety
Końcowy etap rozwoju renesansowego dramatu muzycznego. Przejawy inscenizacji barokowej
Rzym. Monumentalizm. Architektura i wielochórowość
Komedia muzyczna
Muzyka dramatyczna w Polsce
Liryka z basso continuo. Kantata, duet kameralny
Nuove Musiche
Madrygały i arie
Kontynuatorzy
Duet kameralny
Rozpowszechnienie form koncertujących
Tradycje i zmiana faktury. Viadana
Koncert wokalny w Niemczech
Styl monumentalny
Cantus firmus. Stała i zmienna obsada
Układ triowy
Styl koncertujacy w Polsce
Oratorium
Muzyka instrumentalna
Żródła muzyki instrumentalnej
Canzon per sonar
Sonata solowa i triowa
Muzyka na instrumenty klawiszowe. Ricercar, fantazja, wariacja
Muzyka lutniowa
Dojrzały barok II ( 1640 - 1720 )
Cechy zasadnicze
Opera wenecka
Teatry publiczne. Organizacja przedstawień
Przedstawiciele i ich twórczość
Właściwości formalne
Dobór tematów
Środki koncertujące i rodzaje arii
Promieniowanie opery weneckiej
Wenecja jako główny europejski ośrodek operowy. Kontynuatorzy
Szkoła neapolitańska
Wpływy opery weneckiej i skromne początki twórczości rodzimej
Aria z basso continuo i z towarzyszeniem orkiestry jako wykładnik rozwoju
Dramma per musica A. Scarlattiego. Przejęcie i uporządkowanie dziedzictwa artystycznego
Zróżnicowanie arii
Sinfonia. Dobór środków instrumentalnych
Opera francuska
Wzory włoskie i narodowe ambicje
Pierwsze próby
Lully. Organizacja zespołów instrumentalnych. Rola muzyki tanecznej oraz dramatów Corneille'a i Racine'a
Tragédie en musique
Elementy operowe
Recytatywy, ariosa i arie
Partie instrumentalne
Scenografia
Opera w Hiszpanii, Anglii, Niemczech, Polsce
Analogie rozwoju
Zarzuela
Masques
Opery Purcella
Opera balladowa
Niemieckie próbu operowe. Singspiel
Kusser i Keiser, wpływ włoski i francuski
Sytuacja w Polsce
Kantata, duet kameralny, koncert religijny
Forma pierwotna
Znaczenie recytatywu i arii
Układ cykliczny
Przezwyciężnie filarowego basso continuo
Kantata zespołowa
Oratorium
Oratorium kantatowe
Oratorium łacińskie Carissimiego
Dyspozycja partii solowych i chólalnych. Wariacja ostinatowa i melodyczna
Retoryka muzyczna
Perfetto melodrama spirituale i inne rodzaje oratorium
Muzyka instrumentalna
Suita
Stabilizacja cyklu
Francja
Wiedeń
Sonata
Rozpowszechnienie gatunku
Inicjatorzy nowego kierunku
Wykształcona forma sonaty. Corelli
Warianty układów cyklicznych
Technika fugowana
Struktura basso continuo
Rola homofonii i wariacji
Znaczenie sonaty skrzypcowej
Sonata klawesynowa
Koncert
Koncert pierwotny
Rodzaje koncertów
Concerto grosso. Concerti da chiesa i da camera. Rodzaje układów cykliczych
Concertino i ripieni
Koncert solowy
Preludium, fuga, toccata, wariacja
Późny barok ( 1720 - 1750 )
Charakterystyka rozwoju
Synteza stylów
Jan Sebastian Bach
Życie
Ogólny charakter twórczości
Instrumentarium
Równomierna temperacja stroju i nowe zasady tonalno - harmoniczne
Realizacja podstawowycg form fugowanych i wariacyjnych
Chorały
Wielkie formy wokalne
Kantaty religijne
Kantaty świeckie
Magnifikat . Zapożyczenia z koncertów
Pasje. Rola kantaty
Teksty i elementy formy
Rodzaje chórów
Recytatywy
Arie
Oratorium
Msza
Motet
Muzyka instrumentalna
Preludia, toccaty, fantazje, fugi. Passacaglia
Sonaty organowe, preludia chorałowe, inwencje klawesynowe
Suity
Koncerty
Georg Friedrich Haendel
Życie
Twórczość
Opery
Oda
Anthems
Teksty oratoryjne
Forma oratoriów
Muzyka instrumentalna
Concerti grossi
Suity orkiestrowe
Sonaty triowe
Suity klawesynowe
Antonio Vivaldi
Działalność. Rozwój indywidualności
Concerti grossi
Koncert solowy i sinfonia
Opery
Pomiędzy barokiem a klasycyzmem
Pogłębienie wyrazu dramatycznego w operze seria
Metastasio
Leo, Vinci, Pergolesi
Jommelli, Traetta
Ekspresja melodyczna
Zmiana roli recitativo accompagnato
Koloratura, urlo francese, dynamika
Środki wokalne i instrumentalne
Aria dal segno
Rozkwit opery buffa
Goldoni. Cechy zasadnicze reformy
Język muzyczny opery buffa
Introdukcja i finały
Opera widowiskowo- baletowa w stylu galant
Jean Philippe Rameau, symbioza nauki i sztuki
Kompozytor
Recytatyw i aria
Symphonies
Teoretyk. Pomiędzy intelektualnym poznaniem a spontanicznym przezyciem
Centrum harmoniczne, bas fundamentalny, przewroty, dźwieki dodane
Francuska opera komiczna XVIII w.
Singspiel
Singspiel niemiecki. Wpływ francuski
Melodramat
Singspiel wiedeński. Wpływ włoski
Styl galant w muzyce instrumentalnej
Francuska muzyka klawesynowa i jej stosunek do opery baletowej. Couperin
Rozwój faktury klawesynowej
Zespoły kameralne, muzyka skrzypcowa
Italia Niemcy
Szkoła berlińska
Przedstawiciele
Podręczniki gry na instrumentach
Rokoko
Karl Philipp Emanuel Bach
Pieśń solowa
Przedświt muzyki symfonicznej
Bogaty repertuar
Zróżnicowanie tematyczne, Jednoczęściowa sinfonia
Sammartini
Wczesna szkoła wiedeńska
Szkoła mannheimska
Reforma opery. Gluch
Durazzo i Calzabigi
Prekursorskie znaczenie baletu
Etapy reformy
Tradycje
Forma
Budowa aktu i jego elementy
Balet jako niezbędny element opery
Synteza klasycyzmu i baroku
Walka gluckistów i piccinisów
Kompozytorzy między szkołami lokalnymi
Tartini. Rozwój wiolonistyki i dydaktyki. Przezwyciężenie stylu "coupé", piccole sonate
Schobert. Sonata klawesynowa z towarzyszeniem skrzypiec
Johann Christian Bach. Kantylenowe allegro sonatowe
Wilhelm Friedemann Bach
Muzyka polska w okresie stanisławowskim
Spis ilustracji

Zdjęcia niektórych produktów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.


Strona główna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Łużycka 28a, 51-111 Wrocław
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2020 Fraza s.c., Wrocław, Poland