•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

pokaż koszyk
Pomoc  Podręczniki  Utwory okolicznościowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na głosy solowe i chóry  Śpiewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Książki  Nuty na orkiestrę  Nuty na zespoły kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Formy muzyczne t.2 - wielkie formy instrumentalne
Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna

Okładka: Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna, Formy muzyczne t.2 - wielkie formy instrumentalne

cena 41,05 zł.


nuty.pl

Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna
Formy muzyczne t.2 - wielkie formy instrumentalne

Ilość stron:842
Format:175 x 245
Wersja językowa:polska
Dostępność:dostawa w ciągu 30 dni
Kod produktu:NPL001555

Wielkie Formy Wokalne to drugi tom Form Muzycznych, wśród których I cz. to Małe formy instrumentalne, II to właśnie Wielkie formy instrumentalne, III zawiera Pieśni, IV Operę i dramat, a V to Wielkie Formy Wokalne, gdzie znajdziemy dużo wiadomości odnośnie suity, sonaty, symfonii, koncertu oraz pochodne utworów cyklicznych wraz z poematami, obrazami i strukturami. Poprzez wszystkie epoki, od genezy powstania, przez rozwój po dojrzałość i wpływy innych ideologii.


Spis treści:
Utwory cykliczne. Ogólna charakterystyka. Systematyka utworów cyklicznych
Suita
Suita w okresie baroku
Geneza układów suitowych
Charakter rozwoju suity barokowej
Podstawowe części suity barokowej
Allemande
Courente
Sarabanda
Gigue
Uzupełniające części suity - intermezza
Tańce w taktach parzystych
Anglaise
Bourrée
Entrée
Gawot
Rigaudon
Tańce w taktach nieparzystych
Canarie i forlana
Hornpipe
Loure
Menuet
Passepied
Polonaise
Synteza tańców parzystych i nieparzystych
Hanaque - mazur, gawot - kujawiak
Przejawy malarstwa muzycznego, estetyki naśladownictwa i wiedzy o afektach
Części wstępne i końcowe suity barokowej
Suita w okresie klasycyzmu
Suita w okresie romantyzmu
Zmiana postawy estetycznej
Suita i liryka instrumentalna
Wpływ symfonii, poematu symfonicznego i koncertu
Suita w okresie symbolizmu i impresjonizmu
Inspiracje literackie
Tendencje klasycyzujące
Kolorystyka dźwiękowa a środki orkiestrowe
Suita XX wieku
Kontynuacja romantycznych tradycji
Suita klasycyzująca
Suita motoryczna
Suita z tańcami XX wieku. Wpływ jazzu
Suita dodekafoniczna
Układy suitowe o podłożu mistycznym
Sonata. Nomenklatura, periodyzacja, gatunki
Sonata w okresie baroku
Znaczenie okresu. Periodyzacja
Wczesna faza rozwoju sonaty
Canzona i jej rodzaje
Sonata polichóralna
Kameralne canzoni per sonar
Środki wariacyjne i koncertujące
Sonata triowa i solowa
Sonata da chiesa i da camera
Elementy faktury instrumentalnej
Znaczenie techniki fugowanej
Rozkwit sonaty w okresie baroku
Dobór instrumentów
Układ cykliczny
Kontrapunkt i technika fugowana
Homofonia
Forma wariacyjna
Oddziaływanie Corellego
Opracowania i amplifikacje ornamentalne
Przejawy torii afektów i malarstwa muzycznego
Sonata klawesynowa
Sonata w okresie późnego baroku
Rodzaje
Sonata polifoniczna. Typy faktury
Realizacja basso continuo a forma
Rodzaje homofonii
Wirtuozostwo
Sonata solowa bez basso continuo
Sonata na przełomie baroku i klasycyzmu
Trudności interpretacyjne i przemiany styltstyczne
Wahania w układzie cyklicznym
Wewntętrzna budowa częsci
Zależności harmoniczne
Przeobrażenia fakturalne
Kontrasty
Zawiła droga kształtowania elementów formy sonatowej
Procesy syntetyzujące
Wzór sinfonii włoskiej
Sonata klawesynowa z towarzyszeniem skrzypiec
Sonata w okresie klasycyzmu
Chronologia i przesłanki teoretyczne
Sonata fortepianowa
Allegro sonatowe. Ekspozycja
Temat główny, podstawowy
Jednolite continuum wyrazowo - tematyczne
Klasyczne proporcje
Przejście pomiędzy tematami. Terminologia
Szeregowanie równorzędnych struktur
Przejścia jednolite i zróżnicowane
Ewolucjonizm tematu
Synteza elementów ekspozycji w ramach contoinuum tematycznego
Temat drugi poboczny
Niejednoznaczne terminy
Stosunki harmoniczne
Charakterystyka wyrazowa tematu
Trudności interpretacyjne
Temat końcowy
Przydatmność różnorodnej terminologii
Strukturalna rola dynamiki i agogiki
Stosunek do innych elementów ekspozycji
Koncentracja materiału tematycznego
Przetworzenie
Stosunki harmoniczne
Stosunek do materiału ekspozycji
Syntetyzowanie
Dynamika i agogika jako główne środki pracy tematycznej
Elementy nowe i materiał z powolnych wstępów
Rep[ryza
Zawiła droga rozwoju
Repryzy skrócone i powiększone
Stosunek pomiędzy repryzą a przetworzeniem i ekspozycją
Części powolne sonaty klasycznej
Różnorodność tonacji
Budowa
Technika wariacyjna i praca tematyczna
Menuet, scherzo i inne części wewnętrzne
Finał
Rodzaje podstawowe
Rondo
Forma sonatowa
Wariacja
Fuga
Cykl sonatowy w zespołowych utworach kameralnych
Rodzaje podstawowe
Układy cykliczne
Sonata na fortepian i skrzypce
Faktura
Continuum formale
Trio fortepianowe
Geneza
Sonaty a due i a tre
Traktowanie wiolonczeli
Dojrzłość formy
Rola dynamiki i polifonii
Funkcjonowanie faktury w ramach formy
Kwartet smyczkowy
Geneza kwartetu i jego repertuar
Wpływy divertimenta i sonaty triowej
Polifonia
Normy harmoniczne a fakturalne chwyty techniczne
Konstrukcyjna rola rytmu
Aktywność instrumentów
Uszlachetnienie brzmienia
Sposoby zastosowania polifonii
Koncertująca wiolonczela i koncertujący klarnet
Synteza klasycznych sposobów formowania i perspektywy rozwoju - Beethoven
Zmiana podstawy estetycznej i nowy stosunek do dynamiki
Zasady fakturalne
Nowa struktura pionu dźwiękowego
Wpływ faktury orkiestrowej
"Romantyzująca" ekspresja wiolonczeli
Rozmontowywanie faktury
Ritmo di due, tre, quatro battute
Cykle pięcio- i siedmioczęściowe
Miejsce i rola techniki fugowanej
Synteza pracy tematycznej i techniki wariacyjnej. Modalizm
Symfonia
Geneza, rodzaje, periodyzacja rozwoju
Rormowanie klasycznej budowy
Udział włoskich kompozytorów
Pierwotna symfonia wiedeńska
Złożona problematyka Mannheimu
Rola Haydna i Mozarta
Wpływ włoskiego baroku
Polifonia
Technika koncertująca i przejawy malarstwa muzycznego
Formowanie tematu pobocznego
Struktura tutti
Rogi i trąbki
Chorał
Przełom
Nowe właściwości faktury orkiestrowej
Symfonie paryskie - powiększenie wolumenu brzmienia
Dojrzały styl klasyczny
Indywidualny wkład Mozarta do rozwoju symfonii
Struktura brzmienia orkiestrowego
Cykl i nowy sens figur retorycznych
Inwencja melodyczna i horyzontalna integracja materiału motywicznego
Integracja wertykalna
Finały
Szczyt rozwoju symfonii klasycznej. Perspektywy - Beethoven
Zmiana koncepcji ideowej
Stosunek do Haydna i Mozarta
Rodzaje przetworzenia
Procesy formujące w repryzie
Rola części środkowych i finału
Nowa perspektywa rozwoju
Kontynuacja jednolitej zasady konstrukcyjnej
Ruch i artykulacja jako czynniki przetwarzające - scherzo
Finał wariacyjny
Żywotność dawnych tradycji
Przejawy teorii afektów i malarstwa muzycznego
Romantyczny nastrój
Jednolitość motywiczna cyklu
Formalne znaczenie rytmu
Gruntowne przemiany w układzie cyklicznym
Sonata i symfonia w okresie romantyzmu
Węzłowa problematyka rozwoju
Rozwój faktury instrumentalnej
Sonata w stylu brillant
Wpływ pieśni i miniatury instrumentalnej
Przeobrażenia w allegrze sonatowym
Nokturn i etida
Rola formy wariacyjnej
Zmiana rozkładu sił w budowie cyklicznej
Programowe założenia cyklu symfonicznego
Fantastyczna wyobraźnia a realia formy muzycznej
Integracja tematyczna
Symbolika w muzyce
Konstrykcyjna rola instrumentacji
Wpływ programu i jednolitej tematycznie formy na muzykę kameralną
Fantazja czy sonata
Integracja formy za pomocą środków rozbudowanego systemu funkcyjnego
Faktura i wyraz
Przeobrażenia formalne poza programem
Skrzyżowanie formy sonatowej z cyklem
Wariacja polifoniczna jako praca tematyczna
Synteza formy sonatowej i wariacji
Ekstatyczna forma sonatowa
Rozsadzane od wewnątrz ekstensywne continuum formy
Symbolika tonalna
Stosunek do tradycjiTradycje klasyczne i konsekwencje ideologii romantycznej
Korektura poglądów
Trwałość tradycji i style indywidualne
Wzory klasyczne w sonacie fortepianowej
Symfonia. "Romantyczne" instrumenty
Schumann: inspiracja poetycka, ujednolicenie cyklu; orkiestra i fortepian, renesans polifonii
Brahms: kontynuacja ideologii Schumanna; związki z Beethovenem, Chopinem, Mendelssohnem
Rola ekspresji melodycznej
Przenikanie się tradycji Beethovenowskich ze zdobyczmi Berlioza i Liszta. Indywidualny wkład szkół narodowych
Fazowa struktura tematu
Przebudowa cyklu klasycznego
Ewolucja wielkiej formy symfonicznej
Antynomie Bruckner - Mahler
Harmoniczna budowa tematów Brucknera
Dyspozycja orkiestrowa continuum formalnego
Przezwyciężenie trzdycyjnych zasad estetycznych i formalnych
Sytuacja w muzyce kameralnej
Problemy architektoniczne. Rola wariacji w budowie cyklu
Logika i swoboda harmoniczna
Udział polifonii w zagęszczaniu materiału tematycznego
Początek XX wieku
Muzyka kameralna w okresie wzmożonej kolorystyki dźwiękowej
Obsada instrumentalna jako zasadniczy współczynnik formy
Budowa tematów. Modalizm
Harmonika
Forma sonatowa i rondo
Próba kameralizacji symfonii
Stosunek do muzyki francuskiej
Rola polifonii, akordyki kwartowej i skali całotonowej w pracy tematycznej po upadku systemu harmoniki funkcyjnej. Element cyklu w formie sonatowej
Dwoistość postawy estetycznej
Kolorystyka dźwiękowa a trwałość myślenia tematycznego. Modalizm harmoniczny
Przeobrażenie formy sonatowej za pomocą kolorystyki dźwiękowej
Zderzenie późnoromantycznych tradycji z osiągnięciami muzyki francuskiej
Sonata i symfonia od r. 1920
Kierunki i style. Węzłowa problematyka rozwoju
Klasycyzm
Faktura kameralna
Harmonika
Układ cykliczny
Budowa części cyklu
Ostinatowa forma wariacyjna
Technika koncertująca
Recitativo orkiestrowe
Styl klasyczno - romantyczny
Konstrukcyja rola motoryki rytmicznej
Serializm
Pierwotna, klasycyzująca dodekafonia w kwartecie smyczkowym
Technika punktualistyczna w symfonii
Regulacja grupowa w sonacie
Programowa symfonia koncertująca
Cykl i jego podłoże ideowe. Wpływ filozofii hinduskiej
Modalizm
Rola perkusji i instrumentów koncertujących
Próba interpretacji formy na podstawie hinduskiej teorii
Trwałość klasycznych tradycji w warunkach rozwoju nowoczesnej orkiestry symfonicznej
Konstrukcyjna rola perkusji, nowa postać modalizmu
Aleatoryczna sonata i symfonia
Koncert. Nomenklatura, rodzaje, główne okresy rozwoju
Koncert w okresie baroku
Koncert pierwotny
Concerto grosso
Układ cykliczny. Wzory sonaty i elementy innych form
Budowa części wewnętrznych
Concertino i ripieni
Wzór włoskiej sinfonii. Vivaldi
Przejawy malarstwa dźwiękowego
Concerto grosso w przekroju rozwojowym. Próba wielkiej syntezy w "Koncertach branderburskich"
Opracowania. Koncert wariacyjny
Duet koncertujący
Koncert solowy
Nowe proporcje pomiędzy tutti i solami
Kryteria formalne retoryki muzycznej
Malarstwo dźwiękowe i rozwój faktury instrumentalnej
Style narodowe
Kierunek wirtuozowski
Koncert w okresie klasycyzmu
Spadkobiercy i prekursorzy
Forma sonatowa i rondo
Nowa funkcja pierwotnych elemntów
Mutacje antithetonu wobec przeobrażeń estetycznych
Symfonizacja koncertu
Koncert w okresie romantyzmu
Podstawowe wątki rozwoju
Concert brillant. Wirtuozostwo skrzypcowe
Wpływ liryki i miniatury instrumentalnej
Koncert konwencjonalny
Koncert XX wieku
Kierunki rozwoju
Kontynuacja formy syntetycznej na podłożu przemian tonalnych i wzmozonej kolorystyki dźwiekowej
Kierunki klasycyzujące
Forma motoryczna
Nawiązanie do okresu baroku
Dodekafonia
Serializm tematyczny
Serializm punktualistyczny
Koncert jazzowy
Elementy mikrochordalne i przejawy regulacji sonologicznej
Pochodne utwory cykliczne. Zagadnienia ogólne
Sonatina, sinfonietta, concertino
Serenada i divertimento
Toccata, capriccio, fantasia
Poematy, obrazy, struktury
Wątki genetyczne
Nomenklatura i rodzaje
Poemat symfoniczny
Formy
Obrazy
Struktury
Elementy aleatoryzmu
Regulacja stochastyczna
Forma spontaniczna
Objaśnienie skrótów
Bibliografia
Indeks nazwisk i tytułów

Zdjęcia niektórych produktów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.


Strona główna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Łużycka 28a, 51-111 Wrocław
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2020 Fraza s.c., Wrocław, Poland