Określenie stopnia trudności publikacji
w opracowaniu na fortepian

 

Stopień trudności 0

    Ocenę trudności 0 otrzymują podręczniki (szkoły gry), które wprowadzają adeptów od podstaw do gry na danym instrumencie. Taką ocenę otrzymują również najprostsze utwory, które mogą być wykonywane już od pierwszych zajęć gry na instrumencie. Bardzo często zapis graficzny nut jest powiększony w stosunku do standardowego zapisu.

Stopień trudności 1

    Charakteryzuje się długimi wartościami rytmicznymi, prostymi rytmami. Kompozycje są krótkie, najczęściej 8-taktowe. Bardzo często zapis graficzny nut jest powiększony w stosunku do standardowego zapisu.

 

Stopień trudności 2

    Wśród wartości rytmicznych pojawiają się ósemki.

 

Stopień trudności 3

    W obrazie graficznym nut można zaobserwować sporo półnut, lecz rytmy są już bardziej skomplikowane – występują synkopy, rytmy punktowane. Niektóre kompozycje (np. etiudy) mogą w całym swoim przebiegu zawierać szesnastki. Ogólnie jednak utwory z tej kategorii należą do łatwych.

Stopień trudności 4

    Można go określić jako średni stopień zaawansowania. Występują tutaj wszelkie wartości rytmiczne, oraz dość skomplikowane rytmy. Od czasu do czasu występują triole oraz inne podziały nieregularne. Kompozycje zawierają dużo wielodźwięków. Jest to najbardziej odpowiedni poziom trudności dla osób pragnących pomuzykować dla przyjemności, jednak dysponujących odpowiednią techniką gry. W tym stopniu trudności najczęściej są aranżowane utwory muzyki rozrywkowej.

Stopień trudności 5

    Stopień trudności średnio – trudny. Występują tu trudniejsze figury rytmiczne oraz gęstsza faktura.

Stopień trudności 6

    Przewidziany jest dla kompozycji trudnych technicznie, z często występującymi drobnymi wartościami rytmicznymi, dużymi skokami oraz z szybkimi tempami. W fakturze pojawia się wiele samodzielnych głosów. Może występować dużo chromatyki.

 

Stopień trudności 7

Kompozycje trudne. W ogólnym obrazie widać sporo ćwierćnut i ósemek. Kompozycje jednak trudne z miejscami bardzo trudnymi. Tempa szybkie.

Stopień trudności 8

    Kompozycje bardzo trudne. Szybkie tempa z drobnymi wartościami rytmicznymi.

Stopień trudności 9

    Kompozycje wirtuozowskie. Szybkie tempa. Drobne wartości rytmiczne w znacznej części kompozycji. Skomplikowany zapis podziałów rytmicznych. Najczęściej kompozycje długie.

Stopień trudności 10

    Najtrudniejsze kompozycje.

 

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Łużycka 28a, 51-111 Wrocław
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2005 Fraza s.c., Wrocław, Poland