•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

¶piewniki - antykwariat |

Ksiêgarnia muzyczna - ¶piewniki
ksi±¿ki antykwaryczne

Ok³adka: , Gesänge zur Meßfeier aus dem Einheitsgesangbuch

cena 35,95 z³.


nuty.pl

Gesänge zur Meßfeier aus dem Einheitsgesangbuch

niemiecki Gesänge zur Meßfeier aus dem Einheitsgesangbuch


Ilo¶æ stron:196
Format:190 x 155
Opracowanie na:linia melodyczna (klucz wiolinowy) + teksty
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
G³os wokalny (1)
Rodzaj produktu:nuty antykwaryczne
Wersja jêzykowa:wstêpu: niemiecka
tytu³ów utworów: niemiecka
s³ów utworów: niemiecka
Dostêpno¶æw magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Kod produktu:NPL077707


Lista utworów:

Ok³adka: , Liederbuch der Katolischen Martinsgemeinde Offenbuch

cena 58,95 z³.


nuty.pl

Liederbuch der Katolischen Martinsgemeinde Offenbuch

polski ¦piewnik niemieckich pie¶ni katolickich
niemiecki Liederbuch der Katolischen Martinsgemeinde Offenbuch


Ilo¶æ stron:464
Format:150 x 210
Opracowanie na:linia melodyczna (klucz wiolinowy) + akordy + teksty
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
G³os wokalny (1) lub Instrument melodyczny (klucz wiolinowy)
Rodzaj produktu:nuty antykwaryczne
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: niemiecka
s³ów utworów: niemiecka
Dostêpno¶æw magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Kod produktu:NPL077186

¦piewnik niemieckich pie¶ni katolickich, zawiera a¿ 266 kompozycji. Publikacja podzielona jest na nastêpuj±ce rozdzia³y:
1. Anfang-, Schluss-, Segenslieder;
2. Kyrie - Gloria;
3. Hallelujah;
4. Gebenbereitung;
5. Sanctus;
6. Vater unser - Friedengruß;
7. Vertrauen - Bitte;
8. Lobb - Dank;
9. Jesus - Hl. Geist - Maria - Heilige;
10. Kirchenjahr;
11. Kinderkirche;
12. Diverse.

Stan publikacji: idealny, jak nowa.


Lista utworów:

Ok³adka: , Seemannslieder

cena 48,95 z³.


nuty.pl

Seemannslieder

polski Pie¶ni marynarzy
niemiecki Seemannslieder


Ilo¶æ stron:48
Format:180 x 125
Opracowanie na:linia melodyczna (klucz wiolinowy) + akordy + teksty
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
G³os wokalny (1) lub Instrument melodyczny (klucz wiolinowy)
Rodzaj produktu:nuty antykwaryczne
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: angielska, niemiecka
s³ów utworów: niemiecka
Dostêpno¶æw magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Kod produktu:NPL077157

¦piewnik pie¶ni marynarskich. W¶ród tytu³ów znajdziesz m. in.: "Halt dich fest, Junge, Junge" (R. Maluck), "Kommt mal wieder nach St. Pauli" (H. Timm) czy te¿ "Tell, Sailor, Tell me a Story" (L. Olias).

Stan publikacji: dobry, nuty czyste, ok³adka lekko zniszczona.


Lista utworów:

Ok³adka: , Standards and Classics for the Rolf Harris

cena 40,95 z³.


nuty.pl

Standards and Classics for the Rolf Harris

polski Standardy i klasyki dla Rolfa Harrisa
angielski Standards and Classics for the Rolf Harris


Ilo¶æ stron:48
Format:150 x 205
Opracowanie na:linia melodyczna (klucz wiolinowy) + akordy + teksty
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Instrument melodyczny (klucz wiolinowy) (1)
Rodzaj produktu:nuty antykwaryczne
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: angielska
s³ów utworów: angielska
Dostêpno¶æw magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Kod produktu:NPL077245

Publikacja zawiera 42 utwory, w tym zarówno piosenki tradycyjne, m. in. "Goodnight Ladies", "Bobby Shafto", jak i utwory m. in. L. van Beethovena, L. Bourgeoisa, Brahmsa, J. S. Bacha, G. Verdiego, G. Bizeta i innych. Zapis posiada lini± melodyczn± z akordami podanymi w postaci funkcji harmonicznych (numerycznie).
Stan publikacji: bardzo dobry, nuty czyste, ok³adka zadbana.


Lista utworów:

Ok³adka: Aichele Karl, Binkowski Bernhard, Schulze Otto Friedrich, Unser Liederbuch, Band 2

cena 42,95 z³.


nuty.pl

Aichele Karl, Binkowski Bernhard, Schulze Otto Friedrich
Unser Liederbuch, Band 2

polski Ksiêga pie¶ni, z. 2
niemiecki Unser Liederbuch, Band 2


Ilo¶æ stron:180
Format:165 x 230
Opracowanie na:zró¿nicowane: g³osy wokalne
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
G³os wokalny (1)
Rodzaj produktu:nuty antykwaryczne
Wersja jêzykowa:opisów: niemiecka
tytu³ów utworów: niemiecka
s³ów utworów: niemiecka
Dostêpno¶æw magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Kod produktu:NPL077091

¦piewnik pie¶ni niemieckich, zawiera ponad 400 utworów. Czê¶æ kompozycji przeznaczona jest na jeden g³os solowy, czê¶æ na dwa lub trzy g³osy. Utwory mog± byæ tak¿e wykonywane przez instrumenty melodyczne (zapis w kluczu wiolinowym). W¶ród tytu³ów znajdziesz m. in. "Gelobt sein Gott", "Stille Nacht, heilige Nacht", Wir kommen alle und bringen".

Stan publikacji: bardzo dobry, nuty czyste, papier po¿ó³k³y, oprawa twarda, widoczne niewielkie ¶lady u¿ytkowania, brak zagnieceñ.


Lista utworów:

Ok³adka: Seimer Frank, Spiel Gitarre. 25 beliebte Lieder für das Schlaggitarrenspiel, Band 3

cena 35,95 z³.


nuty.pl

Seimer Frank
Spiel Gitarre. 25 beliebte Lieder für das Schlaggitarrenspiel, Band 3

polski Gra gitarowa. 25 popularnych piosenek z chwytami gitarowymi, z. 3
niemiecki Spiel Gitarre. 25 beliebte Lieder für das Schlaggitarrenspiel, Band 3


Ilo¶æ stron:24
Format:145 x 200
Opracowanie na:linia melodyczna (klucz wiolinowy) + akordy + diagramy chwytów gitarowych
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
G³os wokalny (1) lub Instrument melodyczny (klucz wiolinowy)
Gitara (0)
Rodzaj produktu:nuty antykwaryczne
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: niemiecka
s³ów utworów: niemiecka
Dostêpno¶æw magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Kod produktu:NPL077188

Ma³y ¶piewnik popularnych piosenek zebranych i opracowanych przez Franka Seimera. Kilka utworów posiada tytu³ i tekst w oryginalnym jêzyku - angielskim i francuskim. Zapis zawiera liniê melodyczn± w kluczu wiolinowym, dodatkowo liniê z zapisem akordów i rytmem bicia akordowego. Diagramy chwytów podane zosta³y na pierwszej stronie publikacji.

Stan publikacji: dobry, nuty czyste, ok³adka nosi ¶lady u¿ytkowania.


Lista utworów:

Prowadzimy skup nut. Szczegó³owe informacje pod numerem (+71) 325-82-11 lub (+71) 372-66-68 .Je¶li chcesz byæ informowany o nowych produktach na tej stronie i jej podstronach wpisz poni¿ej swój e-mail i naci¶nij przycisk WY¦LIJ.

Zlecenie takie mo¿esz z³o¿yæ na ka¿dej stronie zawieraj±cej interesuj±ce Ciebie materia³y.


dodaj usuñ z tej strony usuñ wszystkie wpisyZobacz tak¿e:

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2020 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland