•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Máriásy István

Dostêpne opracowania:

fortepian (1)

Máriásy István znajdziesz w 1 publikacji wymienionej poni¿ej:


Ok³adka: Máriásy István & Miklós György, The Sons of Bach (EMB)

cena 25,5 z³.


nuty.pl

Máriásy István & Miklós György
The Sons of Bach (EMB)

Ilo¶æ stron:52
Format:230 x 300
Opracowanie na:fortepian
Rodzaj produktu:nuty drukowane
Wersja jêzykowa:angielska
Stopieñ trudno¶ci:4 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶ædostawa w ci±gu 30 dni
Kod produktu:NPL001372

Geniusz J.S.Bacha jest tak wielki, ¿e twórczo¶æ jego synów zosta³a w jego cieniu i nie jest zbytnio znana. Dziêki temu wydaniu mo¿emy zaznajomiæ siê z prac± kompozytorsk± Carla Philippa Emanuela Bacha, Wilhelma Friedemanna Bacha, Johanna Christiana Bacha, Johanna Christopha Friedricha Bacha.


Lista utworów:
Sonata (Bach Carl Philipp Emanuel)
Fantazja (Bach Carl Philipp Emanuel)
Rondo (Bach Carl Philipp Emanuel)
Sonata (Bach Wilhelm Friedemann)
Fuga (Bach Carl Philipp Emanuel)
Polonaise d-moll (Bach Carl Philipp Emanuel)
Polonaise Es-dur (Bach Carl Philipp Emanuel)
Sonata (Bach Johann Christian)
Sonata (Bach Johann Christoph Friedrich)

Wyszukiwarka


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2014 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland