•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

pokaż koszyk
Pomoc  Podręczniki  Utwory okolicznościowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na głosy solowe i chóry  Śpiewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Książki  Nuty na orkiestrę  Nuty na zespoły kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec
Czekanowska Anna

Okładka: Czekanowska Anna, Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec

cena 45,25 zł.


nuty.pl

Czekanowska Anna
Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec

polski Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec


Ilość stron:304
Opracowanie na:książka
Wersja językowa:polska
Dostępność:dostawa w ciągu 30 dni
Kod produktu:NPL077899

Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec. Autorstwa Anny Czekanowskiej to zarówno praca naukowa, jak i fascynująca gawęda o odmiennościach kulturowych różnych zakątków świata, od Oceanii po Kazachstan, prezentowanych na przykładzie bogactwa lokalnej kultury muzycznej. Autorka, wykorzystując swoje kompetencje w zakresie antropologii kulturowej oraz muzykologii, opowiada o wpływie czynników kulturowych na postrzeganie świata, odsłaniając często niedostrzegalne mechanizmy społecznej konstrukcji rzeczywistości.

Spis treści

Kultury Tradycyjne wobec Współczesności
Podziękowania
Kilka Wyjaśnień
Wprowadzenie
l. Afryka „Ludzi z Księżyca". Rytm – ruch – dialog
1.1. U podstaw odmienności muzyki afrykańskiej
1.2. Rodzime źródła historyczne i rodzaje ich przekazu
1.3. Wierzenia i ich przekaz przez sztukę
1.4. Muzyka i taniec jako środki komunikacji
1.5. Normy etyczne i ich odzwierciedlenie w tradycyjnym przekazie
1.6. Systemy muzyczne uwarunkowane kulturowo
a) System obowiązujący na dworze Królów Kabaka
b) System na mirę – tradycja Królestwa Wielkiego Zimbabwe?
1.7. Instrumenty muzyczne ich symbolika i funkcje
a) Bęben i jego status społeczny
b) Lamelofony i ksylofony - instrumenty o ustalonych skalach
c) Instrumenty strunowe, dęte i samobrzmiące – ich funkcje
1.8. Muzyka popularna – wizja społeczeństwa tradycyjnego czy współczesnego?
1.9. Wojny, migracje wymuszone. Nowa funkcja muzyki?
2. Indie – jedna czy wiele cywilizacji? Dawne źródła i zachowane do dziś praktyki
2.1. Przekaz tradycji – zasady komunikacji
a) przekaz przez recytowane sylaby
b) taniec środkiem komunikacji – kody i symbole
c) przekaz literacki – najważniejsze poematy
2.2. Podstawy teorii muzyki – koncepcja Ragi
a) rozwój ragi w perspektywie historycznej
b) gramatyka muzyki klasycznej – terminologia
c) projekcja formy muzycznej – wykonanie
2.3. Tradycje Północy i Południa
3. Indonezja – jedność w wielości (Bhinneka Tunggal Ika). Kontynuacja czy Promocja Tradycji
3.1. Pomiędzy przekazem indyjskim, malajskim i Dalekiego Wschodu
3.2. Poematy i ich bohaterowie. Prezentacje dramatu. Taniec
3.3. Gamelan Zespół Instrumentalny. Koncepcja Wykonania
a) Funkcje grup instrumentów i solistów
b) Tradycja Jawy a Bali
3.4. Patet – Idea czy Gramatyka. Terminologia
a) Patet według tradycji Jawy b) Pypatet według tradycji Bali
3.5. Przekaz tradycji. Program nauczania i jego instytucje. System promocji
a) Szkoły i ich system
b) Nauczanie tradycyjne – formy edukacji zbiorowej i indywidualne
3.6. Tradycja wobec globalizacji
a) Stosunek do spuścizny obcych – uznanie czy obrona przed infiltracją?
b) Muzyka popularna nowym wyzwaniem dla polityki kulturalnej
3.7. U podstaw kultury pierwotnej – Srivi Jaya
4. Azja postsowiecka w dobie obecnych przemian
część I – Azja Środkowa – na jedwabnym szlaku
4.1. Tradycja Oaz
a) U podstaw tradycji. Koncepcja „drogi"
b) Poezja i przekaz epicki
4.2. Tradycja stepu
a) Podstawowe symbole i tematy
b) Główne wątki i ich bohaterowie
4.3. Klasyczne cykle muzyczne – Maąam a Kjui
a) maąam/muąam w tradycji Azji Środkowej
b) kjui i próba jego interpretacji
4.4. Przekaz ludowy, jego rodzaje i uwarunkowania
4.5. Osiągnięcia i ograniczenia sowieckiej polityki kulturalnej
a) Nowe programy i ich instytucje
b) Przeobrażenia społeczne i religijne
4.6. Impulsy transformacji
część II - Syberia - Ziemia Uśpiona
4.7. U Podstaw Autochtonicznej Kultury Syberii
4.8. Muzyka i Taniec jako przekaz tradycji
a) podstawy orientacji, percepcji i poznania
b) komunikacja i zasady jej przekazu
c) seans szamański i jego funkcje
d) psychopatologiczne aspekty stosowanych zabiegów
4.9. Kultura ludności rodzimej: literatura, muzyka, taniec
a) Przekaz epiki. Główne symbole, watki, forma, poetyka
b) Przekaz literacki a przekaz muzyczny
c) Instrumenty muzyczne, taniec i jego symbolika
4.10. Przybyli. Ich tradycje i kład do kultury Kozacy, starowierzy, zesłańcy
4.11. Tradycja wobec transformacji –legenda czy rzeczywistość?
5. Oceania - świat wysp i wielkich migracji. Symbole i metafory
5.1. Świat odkryty przez Kapitana Cooka. Piękno i okrucieństwo.
5.2. Melanezja w oczach Bronisława Malinowskiego. Odkrycie systemu integracji.
a) System wymiany kula.
b) Ogrodnictwo na rafach koralowych
c) struktura społeczno-polityczna. Rodzina.
5.3. Wyniki badań z końca XX w. – sztuka.
a) klasyczna tradycja Polinezji – poezja i jej przekaz przez taniec
b) podstawy teorii muzyki – Melanezja
c) u podłoża kultur pierwotnych. Dialog z przyrodą.
5.4. Tradycja Oceanii wobec inwazji turystyki
6. Muzyka Żydowska – modlitwa i pieśń
6.1. Muzyka doby starożytnej. Znaczenie Biblii
a) okres pierwszej świątyni
b) lata drugiej świątyni
c) tradycja synagogi i jej nowatorstwo
d) początki diaspory
6.2. Muzyka Średniowiecza. Mistycyzm Żydowski
a) tradycja sefardyjska
b) mistycyzm średniowieczny
6.3. Muzyka Żydowska u Zarania Doby Nowożytnej
a) tradycja aszkenazyjska Europy zachodniej
b) tradycja aszkenazyjska Europy wschodniej
6.4. Muzyka Wokalna Europy Wschodniej i jej Religijne Przesłanie
a) instytucja hazana/kantora
b) hasydyzm
c) pieśń ludowa
6.5. Muzyka Instrumentalna i jej Kontekst Społeczny
a) instytucja klezmera
b) muzyka popularna
6.6. Muzyka Holokaustu
6.7. Muzyka dnia dzisiejszego. Czy odrodzenie tradycji?
7. Mit Ameryki – propozycja kultury/muzyki dla 'otwartego świata'?
7.1. Ideologia twórców „nowego porządku"
7.2. Społeczeństwo amerykańskie i jego tradycje
a) tradycja anglosaska WASP
b) tradycja irlandzka
c) tradycje Południa – muzyka popularna
d) tradycje grup etnicznych Europy Wschodniej
e) tradycja latynoska
f) tradycja afro-amerykańska
g) tradycja indiańska
h) tradycja przybyszy z Azji
7.3. Sytuacja kultury/muzyki dzisiaj: redefinicja dawnych założeń?
a) Podstawy zachowanego paradygmatu
b) Krytyka założeń amerykańskiego paradygmatu z perspektywy uczonych europejskich
c) Krytyka wyrażana przez przedstawicieli innych kontynentów
d) Szczytowe osiągnięcia kultury / muzyki amerykańskiej – awangarda
c) Przekaz dla mas i jego znaczenie – hip-hop
8. Uwagi Końcowe. Podstawowe pojęcia i definicje na nowo przejrzane. Kultura, tradycja, tożsamość, muzyka
a) Bibliografia
b) Dokumentacja
c) Dyskografia
d) Indeksy


Zdjęcia niektórych produktów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.


Strona główna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Łużycka 28a, 51-111 Wrocław
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wrocław, Poland