•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

pokaż koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okolicznoĥciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  Ĥpiewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksiħżki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Tanzen möcht ich! Walzer nach Motiven der Operette "Die Csárdásfürstin"
Kálmán Emmerich

Ok³adka: Kálmán Emmerich, Tanzen möcht ich! Walzer nach Motiven der Operette

cena 20 z³.


nuty.pl

Kálmán Emmerich
Tanzen möcht ich! Walzer nach Motiven der Operette "Die Csárdásfürstin"

polski Chcê tañczyĉ! Walz na motywach operetki "Ksiêżniczka Czardasza"
niemiecki Tanzen möcht ich! Walzer nach Motiven der Operette "Die Csárdásfürstin"


Iloĥĉ stron:12
Format:270 x 340
Opracowanie na:fortepian solo
Obsada:Instrument (w nawiasie iloĥĉ materia³ów wykonawczych)
Fortepian (1)
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: niemiecka
UWAGA: korzystanie z publikacji nie wymaga znajomoĥci jêzyka obcego, ponieważ publikacja nie zawiera opisów
Dostêpnoĥĉ:w magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Kod produktu:NPL077621

"Ksiêżniczka Czardasza" należy do jednej z najpiêkniejszych operetek w historii gatunku, stanowiħcħ zbiór operetkowych przebojów. W obecnym wydaniu zawarto Walc "Tanzen möcht ich!" Emmericha Kálmána w opracowaniu na fortepian solo.
Stan publikacji: dostateczny, papier pożó³k³y, nuty czyste, ok³adka zabrudzona, strony z zagnieceniami i naddarciami.


Lista utworów:
Tanzen möcht ich! (Kálmán Emmerich)

Zdjêcia niektórych produktów mogħ różniĉ siê od ich rzeczywistego wyglħdu.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £użycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland