•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

100 Etüden für des Violinspiels Op. 6, heft 1
Kuchler Ferdinand

Ok³adka: Kuchler Ferdinand, 100 Etüden für des Violinspiels Op. 6, heft 1

cena 35 z³.


nuty.pl

Kuchler Ferdinand
100 Etüden für des Violinspiels Op. 6, heft 1

polski 100 Etiud na skrzypce op. 6, z. 1
angielski 100 Etudes for the Violin Op. 6, vol. 1
niemiecki 100 Etüden für des Violinspiels Op. 6, heft 1
francuski 100 Etudes por le Violin Op. 6 vol. 1


Ilo¶æ stron:32
Format:230 x 305
Opracowanie na:skrzypce solo i w duecie
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Skrzypce (1)
Wersja jêzykowa:wstêpu: angielska, niemiecka, francuska
opisów: angielska, niemiecka, francuska
tytu³ów utworów: angielska, niemiecka, francuska
Stopieñ trudno¶ci:3 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶æ:dostawa w ci±gu 30 dni
Kod produktu:NPL076988

Pierwsza czê¶æ cyklu 100 Etiud op. 6 Ferdinanda Küchlera na skrzypce solo. Publikacja zawiera 40 Etiud, z czego 5 ostatnich przeznaczonych jest na duet skrzypcowy.


Lista utworów:
Etiuda 1 G-dur op. 6 nr 1 (Küchler F.)
Etiuda 2 C-dur op. 6 nr 2 (Küchler F.)
Etiuda 3 G-dur op. 6 nr 3 (Küchler F.)
Etiuda 4 G-dur op. 6 nr 4 (Küchler F.)
Etiuda 5 C-dur op. 6 nr 5 (Küchler F.)
Etiuda 6 C-dur op. 6 nr 6 (Küchler F.)
Etiuda 7 C-dur op. 6 nr 7 (Küchler F.)
Etiuda 8 D-dur op. 6 nr 8 (Küchler F.)
Etiuda 9 F-dur op. 6 nr 9 (Küchler F.)
Etiuda 10 C-dur op. 6 nr 10 (Küchler F.)
Etiuda 11a C-dur op. 6 nr 11a (Küchler F.)
Etiuda 11b C-dur op. 6 nr 11b (Küchler F.)
Etiuda 12 e-moll op. 6 nr 12 (Küchler F.)
Etiuda 13 C-dur op. 6 nr 13 (Küchler F.)
Etiuda 14 G-dur op. 6 nr 14 (Küchler F.)
Etiuda 15 C-dur op. 6 nr 15 (Küchler F.)
Etiuda 16 D-dur op. 6 nr 16 (Küchler F.)
Etiuda 17 C-dur op. 6 nr 17 (Küchler F.)
Etiuda 18 C-dur op. 6 nr 18 (Küchler F.)
Etiuda 19 G-dur op. 6 nr 19 (Küchler F.)
Etiuda 20 D-dur op. 6 nr 20 (Küchler F.)
Etiuda 21 A-dur op. 6 nr 21 (Küchler F.)
Etiuda 22 D-dur op. 6 nr 22 (Küchler F.)
Etiuda 23 F-dur op. 6 nr 23 (Küchler F.)
Etiuda 24 B-dur op. 6 nr 24 (Küchler F.)
Etiuda 25 C-dur op. 6 nr 25 (Küchler F.)
Etiuda 26 C-dur op. 6 nr 26 (Küchler F.)
Etiuda 27 C-dur op. 6 nr 27 (Küchler F.)
Etiuda 28 C-dur op. 6 nr 28 (Küchler F.)
Etiuda 29 G-dur op. 6 nr 29 (Küchler F.)
Etiuda 30 G-dur op. 6 nr 30 (Küchler F.)
Etiuda 31 G-dur op. 6 nr 31 (Küchler F.)
Etiuda 32 C-dur op. 6 nr 32 (Küchler F.)
Etiuda 33 G-dur op. 6 nr 33 (Küchler F.)
Etiuda 34 F-dur op. 6 nr 34 (Küchler F.)
Etiuda 35 Es-dur op. 6 nr 35 (Küchler F.)
Etiuda 36 F-dur op. 6 nr 36 (Küchler F.)
Etiuda 37 G-dur op. 6 nr 37 (Küchler F.)
Etiuda 38 C-dur op. 6 nr 38 (Küchler F.)
Etiuda 39 C-dur op. 6 nr 39 (Küchler F.)
Etiuda 40 a-moll op. 6 nr 40 (Küchler F.)

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland