•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

12 Etüden für Violoncello Op. 72., Heft 1
Grützmacher Friedrich

Ok³adka: Grützmacher Friedrich, 12 Etüden für Violoncello Op. 72., Heft 1

cena 100,95 z³.


nuty.pl

Grützmacher Friedrich
12 Etüden für Violoncello Op. 72., Heft 1

polski 12 Etiud na wiolonczelê op. 72, z. 1
niemiecki 12 Etüden für Violoncello Op. 72, Heft 1


Ilo¶æ stron:12 + 8
Format:230 x 305
Opracowanie na:wiolonczela solo
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Wiolonczela I (1)
Wiolonczela II (1)
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: niemiecka
Stopieñ trudno¶ci:4 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶æ:dostawa w ci±gu 30 dni
Zawarto¶æ:

Zajrzyj do ¶rodka. Oto kilka stron z publikacji:

Kliknij, aby powiêkszyæ

Kod produktu:NPL068695

Cykl etiud Op. 72 Friedricha Grützmachera zawiera 12 etiud. W sk³ad pierwszego zeszytu wchodzi po³owa etiud tego cyklu. Etiudy mog± byæ wykonywane przy akompaniamencie drugiej wiolonczeli (do³±czony).


Lista utworów:
Etüde C-dur op. 72 nr 1 (Friedrich Grützmacher)
Etüde C-dur op. 72 nr 2 (Friedrich Grützmacher)
Etüde a-moll op. 72 nr 3 (Friedrich Grützmacher)
Etüde G-dur op. 72 nr 4 (Friedrich Grützmacher)
Etüde D-dur op. 72 nr 5 (Friedrich Grützmacher)
Etüde e-moll op. 72 nr 6 (Friedrich Grützmacher)

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland