•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

25 Easy and Progressive Studies Op. 100 for Piano
Burgmüller Friedrich

Ok³adka: Burgmüller Friedrich, 25 Easy and Progressive Studies Op. 100 for Piano

cena 44,95 z³.


nuty.pl

Burgmüller Friedrich
25 Easy and Progressive Studies Op. 100 for Piano

polski 25 Etiud fortepianowych, op. 100
angielski 25 Easy and Progressive Studies Op. 100 for Piano
niemiecki 25 leichte Etüden op. 100 -für Klavier-


Ilo¶æ stron:40
Format:230 x 305
Opracowanie na:fortepian solo
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Fortepian (1)
Wersja jêzykowa:biografii: angielska, niemiecka, francuska
tytu³ów utworów: angielska, niemiecka, francuska
Dostêpno¶æ:dostawa w ci±gu 30 dni
Autorzy:Edytor: Ruthardt Adolf
Zawarto¶æ:

Zajrzyj do ¶rodka. Oto kilka stron z publikacji:

Kliknij, aby powiêkszyæ

Kod produktu:NPL068258
Produkty podobne:Burgmüller Johann Friederich Franz - 25 Easy And Progressive Studies For Piano Op. 100
Burgmüller Friedrich - 25 Progressive Studies, Op. 100
Burgmüller Johann Friedrich - Etiudy, op. 100

Zbiór 25 Etiud fortepianowych z op. 100 Johanna Friedricha Franza Burgmüllera (1806-1874). Burgmüller to pianista, kompozytor i nauczyciel gry na fortepianie. Popularny w II po³. XIX wieku paryski kompozytor muzyki salonowej. Pisa³ utwory fortepianowe na zamówienia arystokracji, ale równie¿ balety, opery i inne.

Johann Friedrich Burgmüller (born at Regensburg in 1806, died at Beaulieu (France) in 1874) pupil of his father August Friedrich, a prolific composer of light drawing - romm music, and well known in his day; he still lives in his etude - works 73, 10, 105 and 109 while two ballet - compositions which he wrote, together with Flotow and Deldevez, in Paris where he had settled in 1832 as piano - pedagogue, have long since paid their tribute to time. His etudes, on the other hand, are still esteemed as affording valuable instruction in the elementary and lower intermediate grades.

Lista utworów:
Artless mind op. 100 (Burgmüller F.)
Arabesque op. 100 (Burgmüller F.)
Pastoral op. 100 (Burgmüller F.)
Children's party op. 100 (Burgmüller F.)
Innocence op. 100 (Burgmüller F.)
Progress op. 100 (Burgmüller F.)
By the limpid stream op. 100 (Burgmüller F.)
The sweet grace op. 100 (Burgmüller F.)
The chase op. 100 (Burgmüller F.)
Tender flower op. 100 (Burgmüller F.)
The young shepherdess op. 100 (Burgmüller F.)
Farawell op. 100 (Burgmüller F.)
Consolation op. 100 (Burgmüller F.)
Styrian op. 100 (Burgmüller F.)
Gentle plaint op. 100 (Burgmüller F.)
Chatterbox op. 100 (Burgmüller F.)
Discomfort op. 100 (Burgmüller F.)
Ave Maria op. 100 (Burgmüller F.)
Tarantelle op. 100 (Burgmüller F.)
Angel's voices op. 100 (Burgmüller F.)
Gondola song op. 100 (Burgmüller F.)
Returning home op. 100 (Burgmüller F.)
The swallow op. 100 (Burgmüller F.)
My lady's ride op. 100 (Burgmüller F.)
Ballade op. 100 (Burgmüller F.)

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland