•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Preludes Op. 28, 45, Rondos Op. 1, 5, 16
Chopin Fryderyk

Ok³adka: Chopin Fryderyk, Preludes Op. 28, 45, Rondos Op. 1, 5, 16

cena 89,95 z³.


nuty.pl

Chopin Fryderyk
Preludes Op. 28, 45, Rondos Op. 1, 5, 16

polski Preludia op. 28, 45, Ronda op. 1, 5, 16
angielski Preludes Op. 28, 45, Rondos Op. 1, 5, 16
niemiecki Präludien Op. 28, 45, Rondos Op. 1, 5, 16


Ilo¶æ stron:104
Format:230 x 305
Opracowanie na:fortepian solo
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Fortepian (1)
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: niemiecka
UWAGA: korzystanie z publikacji nie wymaga znajomo¶ci jêzyka obcego, poniewa¿ publikacja nie zawiera opisów
Stopieñ trudno¶ci:8 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶æ:dostawa w ci±gu 30 dni
Autorzy:Edytor: Pozniak Bronislaw von
Redaktor: Scholtz Herrmann
Zawarto¶æ:

Zajrzyj do ¶rodka. Oto kilka stron z publikacji:

Kliknij, aby powiêkszyæKliknij, aby powiêkszyæ

Kod produktu:NPL068109
Produkty podobne:Chopin Fryderyk - Four Easy Preludes, Op. 28
Chopin Fryderyk - Preludes
Chopin Fryderyk - Preludia (solo)
Chopin Fryderyk - Preludia Op. 28, 45
Chopin Fryderyk - Selected Preludes for Piano

Prezentowana publikacja gromadzi w sobie dwadzie¶cia osiem kompozycji Fryderyka Chopina - dwadzie¶cia cztery "Preludia" op. 28, "Preludium" op. 45 oraz trzy ronda z op. 1, 5 i 16. "Preludia" op. 28 to zbiór utworów we wszystkich 24 tonacjach, skomponowany na Majorce w latach 1838 - 39. Chopin wielokrotnie wykonywa³ swoje preludia na koncertach w Pary¿u i Londynie, zazwyczaj graj±c po kilka na pocz±tku recitalu. Obecnie preludia Chopina wykonuje siê jako ca³y cykl lub te¿ po kilka kompozycji wybranych ze zbioru.


Lista utworów:
Prélude es-Moll op. 28 nr 14 (Chopin Frédéric)
Prélude F-Dur op. 28 nr 23 (Chopin Frédéric)
Prélude h-Moll op. 28 nr 6 (Chopin Frédéric)
Prélude d-Moll op. 28 nr 24 (Chopin Frédéric)
Prélude D-Dur op. 28 nr 5 (Chopin Frédéric)
Prélude cis-Moll op. 45 (Chopin Frédéric)
Rondeau c-Moll op. 1 (Chopin Frédéric)
Rondeau Es-Dur op. 16 (Chopin Frédéric)
Prélude cis-Moll op. 28 nr 10 (Chopin Frédéric)
Prélude g-Moll op. 28 nr 22 (Chopin Frédéric)
Prélude gis-Moll op. 28 nr 12 (Chopin Frédéric)
Prélude H-Dur op. 28 nr 11 (Chopin Frédéric)
Prélude e-Moll op. 28 nr 4 (Chopin Frédéric)
Prélude A-Dur op. 28 nr 7 (Chopin Frédéric)
Prélude fis-Moll op. 28 nr 8 (Chopin Frédéric)
Prélude E-Dur op. 28 nr 9 (Chopin Frédéric)
Rondeau a la Mazur F-Dur op. 5 (Chopin Frédéric)
Prélude Es-Dur op. 28 nr 19 (Chopin Frédéric)
Prélude G-Dur op. 28 nr 3 (Chopin Frédéric)
Prélude a-Moll op. 28 nr 2 (Chopin Frédéric)
Prélude C-Dur op. 28 nr 1 (Chopin Frédéric)
Prélude Fis-Dur op. 28 nr 13 (Chopin Frédéric)
Prélude c-Moll op. 28 nr 20 (Chopin Frédéric)
Prélude B-Dur op. 28 nr 21 (Chopin Frédéric)
Prélude f-Moll op. 28 nr 18 (Chopin Frédéric)
Prélude As-Dur op. 28 nr 17 (Chopin Frédéric)
Prélude b-Moll op. 28 nr 16 (Chopin Frédéric)
Prélude Des-Dur op. 28 nr 15 (Chopin Frédéric)

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland