•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Preludes for Piano, A New Critical Edition, Op. 28, Op. 45
Chopin Fryderyk

Ok³adka: Chopin Fryderyk, Preludes for Piano, A New Critical Edition, Op. 28, Op. 45

cena 78,95 z³.


nuty.pl

Chopin Fryderyk
Preludes for Piano, A New Critical Edition, Op. 28, Op. 45

polski Preludia na fortepian, Nowe krytyczne wydanie, op. 28, op. 45
angielski Preludes for Piano, A New Critical Edition, Op. 28, Op. 45
niemiecki Préludes für Klavier, Neue kritische Gesamtausgabe, Op. 28, Op. 45
francuski Préludes pour piano, Nouvelle édition critique, Op. 28, Op. 45


Ilo¶æ stron:84
Format:230 x 305
Opracowanie na:fortepian solo
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Fortepian (1)
Wersja jêzykowa:wstêpu: angielska, niemiecka, francuska
pos³owia: angielska
tytu³ów utworów: francuska
Stopieñ trudno¶ci:9 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶æ:dostawa w ci±gu 30 dni
Autorzy:Edytor: Eigeldinger Jean-Jacques
Autor wstêpu: Eigeldinger Jean-Jacques
Zawarto¶æ:

Zajrzyj do ¶rodka. Oto kilka stron z publikacji:

Kliknij, aby powiêkszyæKliknij, aby powiêkszyæ

Kod produktu:NPL068102
Produkty podobne:Chopin Fryderyk - Four Easy Preludes, Op. 28
Chopin Fryderyk - Preludes
Chopin Fryderyk - Preludia (solo)
Chopin Fryderyk - Preludia Op. 28, 45
Chopin Fryderyk - Selected Preludes for Piano

W prezentowanej publikacji znajduje siê dwadzie¶cia siedem kompozycji fortepianowych Fryderyka Chopina - zbiór "Preludiów op. 28" oraz "Preludium E-dur op. 45". Cykl Preludiów op. 28 po raz pierwszy zosta³ opublikowany w 1839 roku. Na wzór bachowskiego "Das wohltemperierte Klavier" Chopin za³±czy³ w nim dwadzie¶cia cztery Preludia we wszystkich tonacjach. W prezentowanym wydaniu umieszczono dodatkowo wcze¶niejsze wersje Preludium G-dur (nr 3). W swoich Preludiach Chopin wykorzysta³ do¶wiadczenia zdobyte na gruncie innych form - etiud, nokturnów, ballad. Poszczególne kompozycje ze zbioru op. 28 posiadaj± przez to nokturnowy, czy te¿ etiudowy charakter.

Chopin's twenty-four Preludes Op. 28 (1839) mark a significant break in the long history of the genre, for which this collection the hitherto utilitarian prelude became essentially autonomous. From ist origins in fifteenth-century German organ tabulature to the numerous piano collections of 1810-40, the keyboard prelude - like those for lute and other similar instruments - had been associated with improvisation and pedagogy; that is, the genre was defined by its functions. Chopin's prececessors often composed short piano pieces entitled "preludes", generally in sets passing through the twenty-four keys. These preludes ranged from barely disguised cadential formulae to music filling a page (rarely more than that).

Lista utworów:
Prélude G-Dur op. 28 nr 3 (Chopin Frédéric)
Prélude d-Moll op. 28 nr 24 (Chopin Frédéric)
Prélude F-Dur op. 28 nr 23 (Chopin Frédéric)
Prélude g-Moll op. 28 nr 22 (Chopin Frédéric)
Prélude B-Dur op. 28 nr 21 (Chopin Frédéric)
Prélude c-Moll op. 28 nr 20 (Chopin Frédéric)
Prélude As-Dur op. 28 nr 4 (Chopin Frédéric)
Prélude f-Moll op. 28 nr 18 (Chopin Frédéric)
Prélude D-Dur op. 28 nr 5 (Chopin Frédéric)
Prélude Es-Dur op. 28 nr 19 (Chopin Frédéric)
Prélude cis-Moll op. 45 (Chopin Frédéric)
Prélude cis-Moll op. 28 nr 28 (Chopin Frédéric)
Prélude E-Dur op. 28 nr 9 (Chopin Frédéric)
Prélude As-Dur op. 28 nr 17 (Chopin Frédéric)
Prélude h-Moll op. 28 nr 6 (Chopin Frédéric)
Prélude e-Moll op. 28 nr 4 (Chopin Frédéric)
Prélude G-Dur op. 28 nr 3 (Chopin Frédéric)
Prélude a-Moll op. 28 nr 2 (Chopin Frédéric)
Prélude C-Dur op. 28 nr 1 (Chopin Frédéric)
Prélude fis-Moll op. 28 nr 8 (Chopin Frédéric)
Prélude es-Moll op. 28 nr 14 (Chopin Frédéric)
Prélude gis-Moll op. 28 nr 12 (Chopin Frédéric)
Prélude A-Dur op. 28 nr 7 (Chopin Frédéric)
Prélude Fis-Dur op. 28 nr 13 (Chopin Frédéric)
Prélude b-Moll op. 28 nr 16 (Chopin Frédéric)
Prélude H-Dur op. 28 nr 11 (Chopin Frédéric)
Prélude Des-Dur op. 28 nr 15 (Chopin Frédéric)

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland