•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Etudes for Piano, Op. 10, Op. 25, 3 Etudes without opus
Chopin Fryderyk

Ok³adka: Chopin Fryderyk, Etudes for Piano, Op. 10, Op. 25, 3 Etudes without opus

cena 83,95 z³.


nuty.pl

Chopin Fryderyk
Etudes for Piano, Op. 10, Op. 25, 3 Etudes without opus

polski Etiudy na fortepian, op. 10, op. 25, 3 Etiudy bez opusu
angielski Etudes for Piano, Op. 10, Op. 25, 3 Etudes without opus
niemiecki Etüden für Klavier, Op. 10, Op. 25, 3 Etüden ohne Opszahl


Ilo¶æ stron:124
Format:230 x 305
Opracowanie na:fortepian solo
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Fortepian (1)
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: niemiecka
UWAGA: korzystanie z publikacji nie wymaga znajomo¶ci jêzyka obcego, poniewa¿ publikacja nie zawiera opisów
Stopieñ trudno¶ci:10 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶æ:dostawa w ci±gu 30 dni
Autorzy:Edytor: Pozniak Bronislaw von
Redaktor: Scholtz Herrmann
Zawarto¶æ:

Zajrzyj do ¶rodka. Oto kilka stron z publikacji:

Kliknij, aby powiêkszyæKliknij, aby powiêkszyæ

Kod produktu:NPL067591

Prezentowana publikacja gromadzi w sobie dwadzie¶cia siedem Etiud Fryderyka Chopina - dwadzie¶cia cztery Etiudy opus 12 i opus 25, a tak¿e trzy etiudy nieopusowane. W dzie³ach tych, obok trudno¶ci technicznych i wirtuozostwa, na pierwszy plan wysuwa siê przede wszystkim nowatorstwo w dziedzinie harmoniki oraz barwy. W etiudach Chopina bowiem technika fortepianowa jest ¶rodkiem do osi±gniêcia konkretnego wyrazu artystycznego.


Lista utworów:
Etüde Ges-Dur op. 25 nr 9 (Chopin Frédéric)
Etüde Des-Dur -für Klavier- (Chopin Frédéric)
Etüde Ges-Dur op. 10 nr 5 (Chopin Frédéric)
Etüde es-Moll op. 10 nr 6 (Chopin Frédéric)
Etüde C-Dur op. 10 nr 7 (Chopin Frédéric)
Etüde F-Dur op. 10 nr 8 (Chopin Frédéric)
Etüde f-Moll op. 10 nr 9 (Chopin Frédéric)
Etüde f-Moll (Chopin Frédéric)
Etüde c-Moll op. 25 nr 12 (Chopin Frédéric)
Etüde cis-Moll op. 10 nr 4 (Chopin Frédéric)
Etüde h-Moll op. 25 nr 10 (Chopin Frédéric)
Etüde E-Dur op. 10 nr 3 (Chopin Frédéric)
Etüde Des-Dur op. 25 nr 8 (Chopin Frédéric)
Etüde cis-Moll op. 25 nr 7 (Chopin Frédéric)
Etüde gis-Moll op. 25 nr 6 (Chopin Frédéric)
Etüde e-Moll op. 25 nr 5 (Chopin Frédéric)
Etüde a-Moll op. 25 nr 4 (Chopin Frédéric)
Etüde F-Dur op. 25 nr 3 (Chopin Frédéric)
Etüde f-Moll op. 25 nr 2 (Chopin Frédéric)
Etüde As-Dur op. 25 nr 1 (Chopin Frédéric)
Etüde c-Moll op. 10 nr 12 (Chopin Frédéric)
Etüde Es-Dur op. 10 nr 11 (Chopin Frédéric)
Etüde a-Moll op. 25 nr 11 (Chopin Frédéric)
Etüde As-Dur op. 10 nr 10 (Chopin Frédéric)
Etüde a-Moll op. 10 nr 2 (Chopin Frédéric)
Etüde C-Dur op. 10 nr 1 (Chopin Frédéric)
Etüde As-Dur (Chopin Frédéric)

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland