•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

18 Characteristic Studies Op. 109 for Piano
Burgmüller Friedrich

Ok³adka: Burgmüller Friedrich, 18 Characteristic Studies Op. 109 for Piano

cena 50,95 z³.


nuty.pl

Burgmüller Friedrich
18 Characteristic Studies Op. 109 for Piano

polski 18 Etiud charakterystycznych, op. 109 na fortepian
angielski 18 Characteristic Studies Op. 109 for Piano
niemiecki 18 Charakt. Etüden op. 109 für Klavier


Ilo¶æ stron:40
Format:230 x 305
Opracowanie na:fortepian solo
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Fortepian (1)
Wersja jêzykowa:tytu³ów utworów: angielska, niemiecka, francuska
Dostêpno¶æ:dostawa w ci±gu 30 dni
Autorzy:Edytor: Ruthardt Adolf
Zawarto¶æ:

Zajrzyj do ¶rodka. Oto kilka stron z publikacji:

Kliknij, aby powiêkszyæ

Kod produktu:NPL067590

Kolekcja 18 charakterystycznych Etiud Friedricha Burgmüllera na fortepian solo z op. 109. Johann Friedrich Franz Burgmüller (1806-1874) to pianista, kompozytor i nauczyciel gry na fortepianie. Popularny w II po³. XIX wieku paryski kompozytor muzyki salonowej. Pisa³ utwory fortepianowe na zamówienia arystokracji, ale równie¿ balety, opery i inne.


Instrumentacja: Pf

Lista utworów:
Told in confidence op. 109 (Burgmüller F.)
The pearls op. 109 (Burgmüller F.)
The shepherd's return home op. 109 (Burgmüller F.)
The bohemians op. 109 (Burgmüller F.)
The source op. 109 (Burgmüller F.)
The merry maid op. 109 (Burgmüller F.)
Lullaby op. 109 (Burgmüller F.)
Matin bell op. 109 (Burgmüller F.)
Velocity op. 109 (Burgmüller F.)
Awaking in the woods op. 109 (Burgmüller F.)
Thunder - storm op. 109 (Burgmüller F.)
The sailor's song op. 109 (Burgmüller F.)
Les Sylphes op. 109 (Burgmüller F.)
Separation op. 109 (Burgmüller F.)
Marche op. 109 (Burgmüller F.)
Spinning - song op. 109 (Burgmüller F.)

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland