•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

pokaż koszyk
Pomoc  Podręczniki  Utwory okolicznościowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na głosy solowe i chóry  Śpiewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Książki  Nuty na orkiestrę  Nuty na zespoły kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów
Szweykowski Zygmunt, Szweykowska Anna

Okładka: Szweykowski Zygmunt, Szweykowska Anna, Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów

cena 20,55 zł.


nuty.pl

Szweykowski Zygmunt, Szweykowska Anna
Włosi w kapeli królewskiej polskich Wazów

Ilość stron:406
Format:125 x 182
Dostępność:dostawa w ciągu 30 dni
Kod produktu:NPL059878

Monografia kapeli Wazów dotąd jednak nie powstała. Zasadniczą trudnością, zniechęcającą do podjęcia tego zadania, są olbrzymie luki w źródłach. Skazuje to na ciągłe snucie supozycji, które by umożliwiły uzyskanie mniej więcej ciągłej historii tej kapeli. Przy całej ostrożności nieuniknione są tu błędy, zniekształcające obraz. Poliński wprowadzał owe dowolności, które niestety we­szły w obieg i bywają powodem poważnych nieporozumień. Dziś już można i trzeba je eliminować, ale pytań, na które nie mamy odpowiedzi, pozostaje jeszcze wiele. W obecnym szkicu podjęliśmy próbę ukazania nie całej kapeli królewskiej za panowania Wazów, lecz tylko tej jej części, którą stanowiła grupa muzyków - Włochów. Jak przedstawimy niżej, Zygmunt III przesądził o dominacji Włochów w swym zespole, dlatego wydaje się celowe rozpoczęcie rewizji badań nad muzyką królewską od możliwie dokładnego ustalenia danych odnoszących się do tej dominującej grupy. Mamy nadzieję, że uporządkowanie faktów, którego obecnie dokonujemy, znacznie ułatwi dalsze badania. [Fragment wstępu A. Szweykowskiej]. Praca niniejsza jest próbą naświetlenia relacji pomiędzy twórczością kompozytorów polskich i muzyków włoskich, z którymi kompozytorzy ci mieli bezpośredni kontakt w kapeli królewskiej - i to naświetlenia tylko w zakresie wybranych zagadnień. Na pogłębione badania czekają jeszcze przede wszystkim trzy problemy bardzo istotne dla rozwoju całej muzyki polskiej w XVII wieku. Pierwszym z nich jest sztuka kontrapunktu i proces jej przekształcania się z kontrapunktu renesansowego w nowszy, uproszczony kontrapunkt, właściwy dla seconda pratica. Jest to zagadnienie wielkiej wagi, dotyczące istotnego elementu techniki kompozytorskiej. Drugi istotny problem, to przemiana struktury melodycznej utworów, ewolucja, jaką przeszła melodyka od jej koncepcji renesansowej, ściśle kontrapunktycznej, do melodyki właściwej dla seconda pratica i do melodyki recytatywnej. Wnikliwego studium melodyki wymagają zarówno utwory komponowane w konwencjach seconda pratica, jak i komponowanych w konwencjach prima pratica. Można nawet twierdzić, że zwłaszcza melodyka tej ostatniej wymaga drobiazgowych badań. Trzecim wreszcie podstawowym problemem, który nie został przedstawiony w niniejszej książce, jest problem tonalności, a właściwie modalności, w różnych jej aspektach - przede wszystkim sam sposób użycia modalności przez kompozytorów polskich, próby eksperymentowania na tym polu. Nie mniej ważnym aspektem jest proces jej przekształcania, ewolucji w kierunku wykształcania się tonalności. W naszych rozważaniach ograniczamy się do przedstawienia zjawisk szczególnie uderzających we wczesnym baroku: nowego kształtowania wzajemnych relacji grup dźwiękowych zarówno w utworach monumentalnych, jak w małogłosie, rozwój monodii, a także instrumentalnej podstawy basowej utworu. Sądzimy, że język muzyczny, jakim posługiwano się w Rzeczpospolitej w tych zakresach, ukaże wyraźnie jej miejsce na muzycznej mapie ówczesnej Europy. [Fragment wstępu Z. M. Szweykowskiego]


Spis treści:
OD AUTORÓW
ACKNOWLEDGMENTS
CZĘŚĆ PIERWSZA — MUZYCY (ANNA SZWEYKOWSKA)
WPROWADZENIE
WESELE KRÓLEWSKIE 1592
FORMOWANIE ZESPOŁU
ŚLADY REPERTUARU
DOŚWIADCZENIA PODRÓŻY KRÓLEWICZA
MECENAT WŁADYSŁAWA IV
POD DYREKCJA˛ MARKA SCACCHIEGO
ZA OSTATNIEGO WAZY
MUZYCY WŁOSCY W LATACH 1596 — ca 1620 (tabela)
MUZYCY WŁOSCY W LATACH ca 1620 — 1668 (tabela)
CZĘŚĆ DRUGA — MUZYKA (ZYGMUNT M. SZWEYKOWSKI)
WPROWADZENIE
POLICHÓRALNOŚĆ I TECHNIKA KONCERTUJĄCA
MONODIA I MAŁOGŁOS
BASSO CONTINUO
RECYTATYW I DRAMMA PER MUSICA
INNE FORMY MUZYKI ŚWIECKIEJ
ANEKS I DZIEŁA DEDYKOWANE POLSKIM WAZOM
Vincenzo Bertolusi Sacrarum cantionum… (1601)
Giulio Osculati Missae quinque vocum (1604)
Pietro Lappi Regis Davidis psalmi (1605)
Asprilio Pacelli Sacrae cantiones (1608)
Giovanni Valentini Canzoni (1609)
Francesco Rognoni Taeggio Selva de varii passaggi (1620)
Tarquinio Merula Il primo libro de madrigaletti (1624)
Tarquinio Merula Il primo libro de madrigali (1624)
Giovanni Priuli Missae (1624)
Iacopo Cicognini Il gran natale di Christo (1625)
Andrea Salvadori La regina Sant’Orsola (1625)
Asprilio Pacelli Missae (1629)
Marco Scacchi Missarum quatuor vocibus… (1633)
Benedetto Ferrari Il Prencipe Giardiniero (1643)
Anonim Opisanie gonitwy w maszkarach (1592)
INNE DEDYKACJE
Vincentius Lilius Melodiae sacrae (1604)
Giulio Osculati Liber primus motectorum (1609)
Giovanni Valentini Motecta (1611)
Marco Scacchi Madrigali (1634)
ANEKS II (OPRACOWAŁA ALEKSANDRA PATALAS) WYBÓR UTWORÓW
Vincenzo Bertolusi Angelus Domini (1601)
Asprilio Pacelli Media nocte (1608)
Tarquinio Merula Nigra sum (1624)
Tarquinio Merula Cantate iubilate (1624)
Vincenzo Scapitta Regina Caeli (1628)
Franciscus Lilius Laudate Dominum in Sanctis (ca 1635).
Marco Scacchi Qui timet Dominum (ca 1640)
Tarquinio Merula Satiro e Corisca (1626)
Tarquinio Merula Andianne a gli horti di Dameta (1624)
Marco Scacchi Donna voi vi credete (1634)
Vincenzo Bertolusi Ricercata primi toni (ca 1607)
Giovanni Valentini Canzon quarta (1609)
Tarquinio Merula Canzon a 4 (1624)
KOMENTARZ REWIZYJNY
SUMMARY
INDEKS OSÓB

Zdjęcia niektórych produktów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.


Strona główna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Łużycka 28a, 51-111 Wrocław
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wrocław, Poland