•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

pokaż koszyk
Pomoc  Podręczniki  Utwory okolicznościowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na głosy solowe i chóry  Śpiewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Książki  Nuty na orkiestrę  Nuty na zespoły kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Roman Palester. Twórca i dzieło
Helman Zofia

Okładka: Helman Zofia, Roman Palester. Twórca i dzieło

cena 32,55 zł.


nuty.pl

Helman Zofia
Roman Palester. Twórca i dzieło

Ilość stron:417
Format:165 x 238
Dostępność:dostawa w ciągu 30 dni
Kod produktu:NPL059868

Książka o Romanie Palestrze ukazuje się zbyt późno i zarazem zbyt wcześnie. Zbyt późno - bowiem nasza wiedza o skazanym na zapomnienie kompozytorze, którego nazwisko było usunięte przez cenzurę z życia publicznego w ciągu wielu lat, wydaje się rażąco niepełna. Po dziś dzień znaczna część utworów Palestra pozostaje nieznana muzykom, muzykologom i szerszym kręgom słuchaczy. Nawet po zniesieniu restrykcji cenzury nie zrekompensowano długich lat milczenia wykonaniami koncertowymi i nagraniami, które by pozwoliły poznać całość dorobku twórczego kompozytora i ocenić jego pozycję w historii muzyki polskiej. Zbyt wcześnie - gdyż dogłębne zbadanie życia artysty, jego dokonań twórczych i rozległej działalności jest zadaniem wciąż otwartym, zakrojonym na wiele lat, wymagającym zarówno prac źródłowo?dokumentacyjnych, jak analityczno-interpretacyjnych. Niniejsze studium jest więc pierwszym - po nielicznych artykułach w czasopismach muzycznych - przybliżeniem dzieła Palestra, pierwszym rozpoznaniem, pozwalającym zaledwie odsłonić zadziwiające bogactwo inwencji kompozytorskiej i myśli twórczej. Mam jednak nadzieję, że - gdy pierwszy krok został już uczyniony - poznawanie życia i twórczości Palestra będzie stopniowo coraz głębsze i bardziej wszechstronne. Celem tej książki jest dokumentacja i charakterystyka twórczości Romana Palestra w aspekcie przemian stylistycznych. Układ poszczególnych rozdziałów wynika z następstwa czasowego opisywanych utworów. W centrum rozważań stoi przede wszystkim dzieło - próba wniknięcia w jego budowę i niepowtarzalną organizację wewnętrzną. Taka opcja badawcza pozwala skoncentrować się na samym przedmiocie i najpełniej przybliżyć mało znaną twórczość kompozytora. Nie chodzi przy tym o "przewodnik" po muzyce Palestra, ale o wybór dzieł najbardziej ważkich z punktu widzenia estetycznego i najistotniejszych z punktu widzenia historycznego. Przedstawione charakterystyki nie obejmują analizy wszystkich aspektów dzieła, lecz są raczej wynikającymi z analizy interpretacjami, skupionymi na wybranych zagadnieniach i zmierzającymi do wydobycia istotnych dla struktury dzieła czynników, wpływających na jego spójność i integralność. Pytanie o układy całościowe nie tylko zresztą wynika z przyjętej metody badawczej, ale jest też dostosowane do myślenia kompozytorskiego Palestra, niezależnie od okresu historycznego i stosowanych środków technicznych. Praca nie pomija aspektu historycznego. Każde z omawianych dzieł traktuję jako cząstkę w procesie przemian stylistycznych kompozytora. [Fragment wstępu książki]


Spis treści:
Wprowadzenie
I.II „PALESTER ZE ŚNIATYNA”
II.I W KRĘGU FOLKLORYZMU I NEOKLASYCYZMU (1925–1939)
Studia w Konserwatorium Warszawskim
Pierwsze sukcesy kompozytorskie
Kryzys modernizmu muzycznego
Magia folkloru
II Kwartet smyczkowy. Suita symfoniczna. Concertino na saksofon i orkiestrę smyczkową
Współpraca z teatrem
III. ROZDROŻA — DYLEMATY — ZAPOWIEDZI PRZEMIAN (1939–1950)
Między obawą a nadzieją
Utwory kameralne i poemat weselny Kołacze
Integracja tematyczna w Koncercie skrzypcowym, II Symfonii i III Kwartecie smyczkowym
Nie zrealizowane projekty kompozytorskie
Intensywne lata powojenne
Requiem
Kantata Wisła do słów Stefana Żeromskiego
Dylematy twórcze Romana Palestra
Dlaczego Roman Palester wybrał emigrację?
IV. W STRONĘ EKSPRESJONIZMU (1951–1972)
Konflikt Marsjasza — działalność publicystyczna i radiowa Romana Palestra
Stosunek do ekspresjonizmu
Dodekafonia w twórczości Romana Palestra z lat pięćdziesiątych
Wątek śmierci w Trenach i Trzech sonetach do Orfeusza
Śmierć Don Juana. Akcja muzyczna według Oscara Miłosza
Aleatoryka i sonorystyka — Varianti na dwa fortepiany i Metamorfozy na orkiestrę
Wielka forma jednoczęściowa. Dwie wersje IV Symfonii
V.ii MIĘDZY TRADYCJĄA AWANGARDĄ(1972–1989)
Struktura — barwa — ekspresja w Espressioni na fortepian
Melodyka w Koncercie na altówkę i orkiestrę
Związki słowno-muzyczne — Trzy wiersze Czesława Miłosza i Monogramy do słów Kazimierza Sowińskiego
Hymnus pro gratiarum actione (Te Deum)
W poszukiwaniu syntezy — V Symfonia
Ostatnie prace kompozytorskie. Kantata Listy do Matki do słów Juliusza Słowackiego
VI. „NIEUKOŃCZONA NIGDY PODRÓŻ”
Estetyczne przesłanki muzyki Palestra
Recepcja i znaczenie muzyki Palestra
WYKAZ UTWORÓW ROMANA PALESTRA
PISMA ROMANA PALESTRA
Artykuły, recenzje, ankiety, dyskusje
Prace nie wydane
BIBLIOGRAFIA
Wywiady z Romanem Palestrem
Opublikowane listy i wspomnienia
Artykuły
Recenzje prasowe i wzmianki
NAGRANIA KOMPOZYCJI ROMANA PALESTRA W ARCHIWUM POLSKIEGO RADIA (oprac. Elżbieta Markowska)
ANEKS — TEKSTY I LIBRETTA UTWORÓW ROMANA PALESTRA
Wespazjan Kochowski Psalm V
Pieśń o ziemi (libretto Romana Palestra wg Leona Schillera)
Szymon Szymonowic Kołacze (fragmenty)
Stefan Żeromski Wisła (fragmenty)
Treny, trzy fragmenty z Jana Kochanowskiego
Rainer Maria Rilke Sonety do Orfeusza (przekład Mieczysława Jastruna)
Śmierć Don Juana (libretto Romana Palestra wg Miguela Manary Oscara Vladislasa Milosza de Lubicz)
Trzy wiersze Czesława Miłosza
Kazimierz Sowiński Monogramy
Juliusz Słowacki Listy do Matki
Indeks osób
Spis przykładów muzycznych
Spis fotografii

Zdjęcia niektórych produktów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.


Strona główna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Łużycka 28a, 51-111 Wrocław
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wrocław, Poland