•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Etiudy, op. 36, z. 1: Études spéciales
Mazas Jacques-Féréol

Ok³adka: Mazas Jacques-Féréol, Etiudy, op. 36, z. 1: Études spéciales

cena 48 z³.


nuty.pl

Mazas Jacques-Féréol
Etiudy, op. 36, z. 1: Études spéciales

Ilo¶æ stron:44
Format:230 x 305
Opracowanie na:altówka solo
Dostêpno¶æ:w magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Kod produktu:NPL003163
Produkty podobne:Mazas Jacques-Féréol - Etiudy na altówkê, op. 36, z. 2: Études brillantes
Mazas Jacques-Féréol - Etudes Speciales, op. 36 z. 1

Jacques-Féréol Mazas (1782-1849), skrzypek-wirtuoz i kompozytor, uczeñ Baillota w paryskim konserwatorium, koncertowa³ z wielkim powodzeniem w ca³ej Europie.
Niniejsze opracowanie etiud zawiera warianty, tj. sposoby æwiczenia, u³atwiaj±ce dok³adne ich opanowanie. Powtarzanie trudniejszych etiud, choæby z nieznacznymi zmianami smyczkowymi lub rytmicznymi, staje siê mniej monotonne, a przez to mniej nu¿±ce.


Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2012 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland