•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

pokaż koszyk
Pomoc  Podręczniki  Utwory okolicznościowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na głosy solowe i chóry  Śpiewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Książki  Nuty na orkiestrę  Nuty na zespoły kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Wielkie Formy Wokalne t.V
Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna

Okładka: Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna, Wielkie Formy Wokalne t.V

cena 41,05 zł.


nuty.pl

Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna
Wielkie Formy Wokalne t.V

Ilość stron:724
Format:175 x 245
Wersja językowa:polska
Dostępność:dostawa w ciągu 30 dni
Kod produktu:NPL001556

Wielkie Formy Wokalne to piąty tom Form Muzycznych, wśród których I cz. to Małe formy instrumentalne, II to Wielkie formy instrumentalne, III zawiera Pieśni, IV Operę i dramat, a V to Wielkie Formy Wokalne, gdzie znajdziemy dużo wiadomości odnośnie motetu, madrygału, koncertu i symfonii wokalnej, kantaty, pasji, oratorium oraz mszy.


Spis treści:
Motet
Znaczenie motetu. Periodyzacja rozwoju
1. Motet średniowieczny
Geneza motetu
Strukturowanie tenoru
Kontrapunkty, ilość głosów, tekst
Ars antiqua
Ars nova
Talea i kolor
Symbolika liczb. Zależności treści w układzie głosowym
Forma poetycka
Rytmika
Forma muzyczna
Motet późnego średniowiecza
2.Motet w okresie renesansu
Wiadomości wstępne
Teksty motetu
Środki wykonawcze
Układy głosowe - faktura
System modalny
Polifonia
Motet niderlandzki
Związki z tradycją. Motet z długonutowym cantus firmus
Rezygnacja z czntus firmus. Nowa rola techniki imitacyjnej
Architektonika
Motet i linearna technika polifoniczna
Imitacja syntaktyczna w warumkach wzmagającej się roli harmoniki
Linearyzm na tle rozbudowujących się układów głosowych. Rola chorału i techniki fugowanej
Rozbudowany układ głosowy a pozostałości faktury średniowiecznej
Motet wielochórowy
Źródła
Forma pierwotna
Przeobrażenie techniki kompozycyjnej
Synteza stylów
Motet w okresie baroku
Kierunku
Od motetu tradycyjnego
Motet kantatowy
Motet w okresie klasycyzmu
Motet w XIX i XX wieku
Madrygał renesansowy
Charakterystyka ogólna
Tematyka madrygału
Środki techniczne
Przejawy retoryki muzycznej
Formy madrygału
Madrygał pieśniowy
Madrygał motetowy
Madrygał deklamacyjny
Madrygał i formy poetyckie
Madrygał koncertujący
Madrygał dialogowany
Madrygał dramatyczny
Koncert wokalny
Rodzaje wczesnego koncertu
Obsada wielka
Obsada triowa
Obsada zmienna i jej formotwórcza rola
Koncert wokalny a motet, kantata i muzyka instrumentalna
Problemy analityczne form koncertujących okresu baroku
Koncert wokalny XX wieku
Symfonia wokalna
Charakterystyka ogólna
Nomenklatura i rodzaje form
Integralność formy instrumentalno - wokalnej
Formy symfonii wokalnej
Symfonia dramatyczna
Stosunek do tradycyjnej formy symonii
Rola tematów w integracji formy
Zmiana funkcji form tradycyjnych
Symfonia kantatowa
Symfonia z kodą wokalną
Symfonia z elementami pieśni
Wpływ pieśni na koncepcję dźwiękową symfonii
Symfonie w całości wokalne
Zróżnicowanie gatunku
Podłoże ideowe a forma poetycka
Rola tradycyjnych układów
Metoda muzycznego formowania
Temat wokalny
Polifonia i struktura tonalna
Integracja dwujęzycznej formy
Schematy, zasady konstrukcyjne, wątki literackie a funfcjonowanie środków
Dyspozycja sceny dramatycznej
Symfonia liryczna
Istota gatunku
Budowa cyklu
Praca tematyczna
Faktura orkiestrowa
Symfonizacja formy lirycznej
Struktura brzmienia kameralnego
Symfonia wokalna skrzyżowana z poematem symfonicznym
Tendencje klasycyzujące w symfonii wokalnej
Kantata
Nomenklatura
Rodzaje kantat
Teksty
Produkcja kantat, ich rozpowszechnienie i trudności badawcze
Wczesna kantata włoska
Rodzaje wczesnej kantaty
Forma poetycka kantaty
Główne współczynniki wczesnej formy kantatowej
Kantata ostinatowa w całości
Kantata rondowo-wariacyjna
Kantata refrenowa i wielocząstkowa
Aria i recytatyw jako podstawowe współczynniki formy kantatowej
Forma arii we wczesnej kantacie włoskiej
Recytatyw i arioso
Przejawy estetyki baroku w recytatywach i ariosach
Kantata zespołowa
Kantata neapolitańska
Chronologia, przedstawienie, styl
Tematyka i treść kantaty
Forma
Obsada
Basso continuo
Aria i recytatyw
Kantata francuska XVIII wieku
Stosunek do muzyki włoskiej, przedstawiciele, rodzaje
Obsada i faktura
Rodzaje arii
Architektonika
Niemiecka kantata protestancka
Systematyka gatunków
Wczesne kantaty J.S. Bacha
Kantata z ariami i recytatywami
Teksty Neumaistra i Francka
Retoryka muzyczna Bacha
Opracowania chorału
Aria
Recytatyw i arioso
Duet
Chóry
Świeckie kantaty Bacha
Utwory o charakterze kantatowym
Kantata w okresie klasycyzmu
Kantata w okresie romantyzmu
Kantata nowoczesna
Gatunki, formy, style
Symfoniczna kantata balladowa.
Liryczna kantata solowa. Kolorystyka dźwiękowa jako współczynnik formy
Klasycyzująca kantata kameralna
Kantata dodekafoniczna
Kantata sonorystyczna
Pasja
Definicja, gatunki, trudności terminologiczne
Pasja chorałowa
Stosunrk do tonów Ewangelii
Formuły melodyczne tonów pasyjnych
Pasja motetowa
Rodzaje form
Summa Passionis
Pasja kantatowo-oratoryjna
Kantata i pasja
Architektonika
Chóry
Opracowania chorału
Charakter chórów
Techniczne i integracyjne właściwości chórów
Recytatyw
Aria
Synteza nowoczesności i tradycji
Kompozycja tekstu
Materiał dźwiękowy
Zasady formowania materiału dźwiękowego
Sonorystyczne modelowanie
Forma partii solowych. Arie i recytatywy
Integracja formy
Oratorium
Definicja, nomenklatura, geneza, gatunki, styl, periodyzacja rozwoju
Oratorium XVII wieku
Oratorium włoskie
Muzyczne środki wyrazu
Oratorium niemieckie
Oratorium XVIII wieku
Oratorium włoskie w I poł. XVIII wieku
Oratorium kantatowe
Klasyczna forma oratorium
Synteza technicznych i formalnych środków baroku, problemy klasyfikacji
Architektonika
Chóry
Aria
Recitativo, acompagnato, arioso
Nowa synteza formy klasycznej w warunkach zmiany koncepcji estetycznej
Kryzys wiedzy o afektach i o zasadach malarstwa muzycznego a trwałość osiągnięć technicznych i formalnych
Pozostałości retoryki muzycznej
Malarstwo dxwiękowe a asocjacje
Wzbogacenie środków wyrazu, form i gatunków
Ensemble i arie
Przejawy integracji formalnej
Oratorium w okresie romantyzmu
Rodzaje oratorium
Tradycje klasycyzmu
Oratorium balladowe
Wpływ opery i muzyki programowej
Oratorium łacińskie
Oratorium XX wieku
Msza
Nomenklatura i rodzaje mszy
Liturgiczny układ mszy
Msza chorałowa
Rodzaje zbiorów
Trudności interpretacyjne
Właściwości części mszalnych
Ordinaria
Propria
Części mszalne w epoce organum i ars antiqua
Msza w okresie ars nova
Msza w okresie renesansu
Powstanie cyklu. Missa plenarium
Msza pięcioczęściowa. Podstawy jednolitości cyklicznej
Msza oparta na cantus firmus
Missa parodia
Msza z inicjalnym materiałem tematycznym
Forma mszy wyznaczona przez określone zasady techniczne
Requiem
Msza w okresie baroku
Kierunki
Stile antico
Missa concertata
Msza kantatowa
Msza w okreskie klasycuzmu
Elementy tradycyjne i adaptacja nowych środków
Msza symfoniczna
Msza XIX i XX wieku
Objasnienia skrótów
Bibliografia
Index nazwisk i tytułów

Zdjęcia niektórych produktów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.


Strona główna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. Łużycka 28a, 51-111 Wrocław
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2020 Fraza s.c., Wrocław, Poland