•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Preromantic Age
Zempléni Kornél & Kováts Gábor

Ok³adka: Zempléni Kornél & Kováts Gábor, Preromantic Age

cena 29,95 z³.


nuty.pl

Zempléni Kornél & Kováts Gábor
Preromantic Age

Ilo¶æ stron:36
Format:230 x 300
Opracowanie na:fortepian
Wersja jêzykowa:angielska
Stopieñ trudno¶ci:6 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶æ:w magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Kod produktu:NPL001452

L. van Beethoven, Fr. Schubert, C.M. von Weber skomponowali utwory do tej publikacji. Nie¶miertelne Dla Elizy, Walc sentymentalny, Tañce niemieckie i wiele innych.


Lista utworów:
Für Elize (Beethoven Ludwig van)
Rondo a capriccioso op. 129 (Beethoven Ludwig van)
Scherzo (Schubert Franz)
Valses sentimentales (Schubert Franz)
Deutsche Tänze - German Dances (Schubert Franz)
Ländler (Schubert Franz)
Sechs Deutsche Tänze - Six German Dances (Weber Carl Maria von)
Sechs Écossaisen - Six Écossaises

Zdjêcia niektórych produktów mog± ró¿niæ siê od ich rzeczywistego wygl±du.


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2020 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland