•Centrum Dystrybucji Nut•
System sklepów muzycznych
  

poka¿ koszyk
Pomoc  Podrêczniki  Utwory okoliczno¶ciowe  Nuty na instrumenty klawiszowe  Nuty na instrumenty strunowe  Nuty na instrumenty dête drewniane i dête blaszane  Nuty na instrumenty perkusyjne  Nuty na g³osy solowe i chóry  ¦piewniki turystyczne, biesiadne i rockowe  Ksi±¿ki  Nuty na orkiestrê  Nuty na zespo³y kameralne oraz rockowe  Inne 
Indeks autorów |  Wyszukiwarka |  Mapa serwisu 

Einblasübungen nr 13

Dostêpne opracowania:

tr±bka B solo lub kornet solo (1)
wiêcej opracowañ ...

Einblasübungen nr 13 znajdziesz w 1 publikacji wymienionej poni¿ej:


Ok³adka: Komischke Uwe, Einblasübungen

cena 132,95 z³.


nuty.pl

Komischke Uwe
Einblasübungen

polski Etiudy na tr±bkê "Warm-ups"
angielski Warm-ups
niemiecki Einblasübungen
francuski Mise en train


Ilo¶æ stron:24
Format:210 x 297
Opracowanie na:tr±bka B solo lub kornet solo
Obsada:Instrument (w nawiasie ilo¶æ materia³ów wykonawczych)
Tr±bka B (1) lub Kornet
Rodzaj produktu:nuty drukowane
Wersja jêzykowa:wstêpu: angielska, niemiecka, francuska
Stopieñ trudno¶ci:6 w skali od 0 do 10
Dostêpno¶æw magazynie, wysy³ka natychmiastowa
Zawarto¶æ:

Zajrzyj do ¶rodka. Oto kilka stron z publikacji:

Kliknij, aby powiêkszyæ

Kod produktu:NPL055283

Uwe Komischke urodzi³ siê w 1961 roku w Schwelm, w pó³nocno- zachodniej czê¶ci Niemiec. Swoj± karierê muzyczn± rozpocz±³ maj±c 18 lat, kiedy gra³ na tr±bce w Gelsenkirchen Orkiestra. W 1987 przyjmowa³ naukê w Richard Strauss Conservatoire in Munich.
Zeszyt zawiera Etiudy na tr±bkê doskonal±ce technikê gry.

Uwe Komischke was born in 1961 in Schwelm in north- west Germany. At the age of 18 he started his career as 1st trumpet in the Gelsenkirchen Orchestra before moving to the same position with Munich Philharmonic under Sergiu Celibidache. In 1987 he received a teaching appointment at the Richard Strauss Conservatoire in Munich.

Lista utworów:
Einblasübungen nr 1 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 2 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 3 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 4 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 5 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 6 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 7 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 8 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 9 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 10 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 11 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 12 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 13 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 13a (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 13b (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 14 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 15 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 15a (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 15b (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 15c (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 15d (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 15e (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 15f (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 16 (Komischke Uwe)
Einblas übungen nr 17 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 18 (Komischke Uwe)
Einblasübungen nr 19 (Komischke Uwe)
Einblasprogramm (Komischke Uwe)

Wyszukiwarka


Strona g³ówna

Centrum Dystrybucji Nut nuty.pl
FRAZA s.c., ul. £u¿ycka 28a, 51-111 Wroc³aw
tel./fax (071) 325-82-11, tel. 372-66-68
Copyright 1997 - 2014 Fraza s.c., Wroc³aw, Poland